Sdružení a spolky pacientů

Kapka 97 www.kapka97.cz Sdružení onkologických pacientů v Chomutově
Společně proti času o.p.s. www.spolecneproticasu.cz Terénní sociální služba Chomutov
Asociace Pro Handicap www.aphandicap.cz Asociace pro pomoc rodinnám pečující o handikepované dítě
Český červený kříz - oblastní pobočka Chomutov www.cck-cv.zaridi.to/
Cesky_cerveny_kriz_Chomutov/
CCK_Chomutov.html
Oblastní pobočka ČČK v Chomutově

Regionální partnerská pracoviště

Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem www.nchusti.cz Oficiální stránky klinicky neurochirurgie Ústecké krajské nemocnice.
Ordinace pro choroby srdce Chomutov www.kardiologie-chomutov.cz Kardiologické pracoviště v Chomutově
Medios Chomutov www.medios.cz Výdej a prodej zdravotnických pomůcek v Chomutově
Rehabilitace a fyzioterapie Jany Mráčkové v Chomutově www.rehabilitace-chomutov.cz Oficiální stránky fyzioterapeutického pracoviště v Chomutově
Krajská Zdravotní a.s. www.kzcr.eu Oficiální stránky Krajské Zdravotní a.s.
Sociální služby Chomutov www.soschomutov.cz Odbor sociálních služeb města Chomutov

Odborné společnosti a sekce

Česká neurologická společnost ČLS JEP www.czech-neuro.cz Oficiální stránky neurologické společnosti.
Cerebrovaskulární sekce neurologické společnosti
www.cmp.cz Oficiální stránky sekce neurologické společnosti pro cévní neurologii.
Neuromuskulární sekce www.neuromuskularni-sekce.cz Oficiální stránky sekce neurologické společnosti pro nervosvalová onemocnění.
Extrapyramidová sekce www.expy.cz Oficiální stránky sekce neurologické společnosti pro mimovolní pohyby.
Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie www.imuno.
neurologiefnhk.cz
Oficiální stránky sekce neurologické společnosti pro neuroimunologická onemocnění a likvorovou diagnostiku.
Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy www.czech-hs.cz Oficiální stránky sekce neurologické společnosti pro bolesti hlavy.
Společnost dětské neurologie www.detskaneurologie.cz Oficiální stránky společnosti pro dětskou neurologii.
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii www.neurofyziologie.cz Oficiální stránky společnosti věnující se neurofyziologii v klinické praxi.
Česká liga proti epilepsii www.clpe.cz Oficiální stránky společnosti pro epilepsie.
Společnost pro myoskeletální medicínu camelot3.lf2.cuni.cz/
smutnazu/myoskelet/
Oficiální stránky společnosti pro onemocnění pohybového ústrojí.
Česká společnost pro míšní léze www.spinalcord.cz Oficiální stránky společnosti pro poruchy míšních funkcí.
Česká neurochirurgická společnost www.czech-neurosurgery.cz Oficiální stránky společnosti pro neurochirurgii
Česká spondylochirurgická společnost www.spine.cz Oficiální stránky společnosti pro spondylochirurgii
Česká neuroradiologická společnost http://www.crs.cz/cs/
ceska-neuroradiologicka-spolecnost.html
Oficiální stránky společnosti pro neuroradiologii.
Společnost pro studium a léčbu bolesti www.sslb.cz Oficiální stránky společnosti věnující se bolestivým stavům.
Česká společnost pro neurovědy www.biomed.cas.cz/
cns/index.html
Oficiální stránky společnosti pro výzkum v neurovědních disciplínách.
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu www.sleep-society.cz Oficiální stránky spánkové společnosti.
Sekce kognitivní neurologie www.kognice.cz Oficiální stránky sekce neurologické společnosti pro poruchy kognice.