Ventilační terapie

Ventilační terapie je určena pro pacienty se spánkovou apnoe a/nebo s hypoventilačními syndromy. Cílem ventilační léčby je úprava dechových parametrů a zlepšení kvality spánku a života pacientů. Správně vedenou a adekvátně užívanou ventilační terapií dochází ke snížení zdravotních rizik spojených s poruchami dýchání ve spánku.

Ventilační léčba je založena na vytvoření přetlaku v dýchacích cestách. Přetlak zamezuje uzavření horních cest dýchacích a eliminuje obstrukční spánkové apnoe (OSA). Přetlak také podporuje a usnadňuje nádech a některé přístroje navyšují dechovou frekvenci pacientů, obojí je léčebné u hypoventilačních syndromů. Posledním efektem je úprava dechového vzoru při výskytu Cheyne-Stokesova dýchání (CSB) nebo u centrální spánkové apnoe (CSA).

Pacient s CPAP přístrojem. (zdroj: www.resmed.com)

Titrace ventilační léčby

Nastavení ventilační léčby probíhá během procesu titrace, kterou se snažíme provádět převážně ambulantní cestou. Pouze u složitějších případů nebo v případě neúspěchu ambulantní cesty volíme hospitalizaci s manuální titrací.

Telemetrická titrace

Titrace pomocí telemetrie je založena na vzdálené online úpravě ventilačních parametrů dle získaných dat z ventilačního přístroje, který má pacient v domácím užívání. Tento typ nastavení ventilátoru probíhá zpravidla ambulantní cestou. Stejným mechanismem mohou probíhat pravidelné dispenzární kontroly u pacientů již úspěšně zavedených na ventilační terapii.

Jak probíhá telemetrická titrace?

Centrum poruch spánku Chomutov: Personál našeho pracoviště kontroluje a upravuje parametry ventilace pomocí dat online získaných z cloudového úložiště.

Cloudové úložistě: Vzdálené chráněné datové úložiště dostupné online jako místo ukládání ventilačních dat.

Pacient s ventilátorem: Pacient využívající ventilační přístroj, který je vybaven mechanismem k online komunikaci s cloudovým úložištěm. Zároveň odesílá informace o ventilaci do mobilní aplikace, ve které pacienti mohou sledovat efektivitu své ventilační léčby (není dostupné během titračního procesu).

Datová karta ventilátoru: Detailní data o průběhu ventilace ukládá ventilační přístroj na datovou kartu, kterou kontroluje personál našeho pracoviště při klinických kontrolách.

1 – obousměrné spojení mezi naším pracovištěm a online cloudovým úložištěm
2 – obousměrné spojení mezi ventilátorem pacienta a online cloudovým úložištěm
3 – jednosměrné spojení mezi ventilátorem pacienta a mobilním telefonem pacienta
4 – jednosměrné spojení mezi ventilátorem pacienta a datovou kartou ventilátoru

Základní princip fungování telemetrické kontroly ventilační léčby

Manuální titrace

Manuální titrace probíhá vždy za hospitalizace na monitorovaném polysomnografickém lůžku. Principem je ruční nastavení ventilačních parametrů dle aktuální potřeby pacienta během titrační noci. Tento typ titrace volíme u pacientů s předpokládaným obtížným průběhem nastavení ventilační léčby nebo u pacientů, které se z různých důvodů nepodařilo nastavit k léčbě telemetrickou cestou. Délka hospitalizace obvykle nepřesahuje jednu noc.

Předání ventilátoru a jeho užívání

Po úspěšném dokončení titračního procesu následuje administrativní proces mezi pacientem, zdravotní pojišťovnou pacienta a naším pracovištěm. Na konci administrativních náležitostí předáváme pacientovi ventilační přístroj do trvalého užívání s pravidelnými telemetrickými a klinickými kontrolami.