Ventilační léčba v CPS Chomutov

Naše pracoviště Vám diagnostikovalo syndrom spánkové apnoe (SAS) nebo alveolární hypoventilaci a zavedlo Vás na léčbu přetlakovou ventilací (PAP) během procesu titrace. Po vzájemné spolupráci jsme během titračních nocí nastavili optimální léčebné parametry. Následně Vám zdravotní pojišťovna zakoupila a předala do užívání ventilační přístroj s kompletním příslušenstvím a s ventilační maskou. Na našem pracovišti využíváme ventilační přístroje a techniky firmy ResMed (www.resmed.cz).

Upozornění: Ventilační terapii užívejte maximální dobu každou noc, minimálně 4 hodiny. Dbejte současně na čistotu a údržbu přístoje i jeho příslušenství dle doporučení. Nemanipulujte s SD kartou, ani neměňte nastavení ventilačního přístroje. Nevystavujte ventilátor vlhku, vodě, ohni nebo jinak jej nepoškozujte.

Telemetrické (vzdálené) kontroly ventilační terapie

Naše pracoviště provádí namátkové telemetrické kontroly během celého roku. Kontrola probíhá ze vzdáleného online přístupu k ventilačnímu přístroji, odkud přichází data o době užívání přístroje, dechových parametrech a únicích z masky. V případě nevyhovujících parametrů nebo zjištěné nízké době užívání bude pacient telefonicky nebo SMS zprávou upozorněn.

Pozn.: Vlastní kontrolu ventilační terapie pro přístroje řady AirSense 10 a AirCurve 10 můžete provádět pomocí mobilní aplikace MyAir (GooglePlay či AppleStore), více viz webové stránky www.resmed.cz pod odkazem MyAir.

Klinické (osobní) kontroly ventilační terapie

Klinické kontroly probíhají za Vaší návštěvy naší ordinace (budova D, 4.patro, ambulance neurologie) po předchozím telefonickém objednání ve spánkové ambulanci. První kontrola je za 1-3 měsíce od předání ventilátoru, další pak v ročních intervalech. Ke klinické kontrole sebou vezměte ventilační přístroj s veškerým příslušenstvím.

Nezapomeňte, že termíny kontrol si musíte hlídat sami !

  • Objednat se na první kontrolu za 1-3 měsíce na 731 801 680 (1 měsíc předem, volat ve všední dny 13-15 hod)
  • Objednat se na roční kontroly na 731 801 680 (vždy 1 měsíc předem, volat ve všední dny 13-15 hod)

Výměna příslušenství

V rámci svého zdravotního pojištění máte nárok na pravidelnou výměnu příslušenství ventilátoru a samotného ventilačního přístroje. Doplatek ze strany pacienta činí 10 % z celkové ceny komponenty (aktuálně k roku 2022). Výměna ventilačního přístroje je bez doplatku.

Každý 1 rok: vzduchový filtr (orientační doplatek 20 Kč), ventilační hadice (160 Kč), ventilační maska (orientační doplatek 300 až 450 Kč dle typu)
Každé 2 roky: vyhřívaný zvlhčovač (orientační doplatek 700 Kč)
Každých 7 let: ventilační přístroj (bez doplatku)

Řešení problémů během léčby

Komplikace v rámci ventilační léčby lze rozdělit na technické a zdravotní.

Technické komplikace: pacienti je řeší se servisním střediskem dodavatelské firmy ResMed, jedná se o poruchy přístroje nebo poškození příslušenství
– tel.: 244 471 299 (pondělí až pátek, 12:00 – 16:00 hod)
– email: servis@ResMed.cz

Zdravotní komplikace: pacienti je řeší s naší ambulancí, jedná se o nevhodně nastavený ventilační tlak, nežádoucí projevy ventilace (např.otlaky masky, vyrážky z materiálů, dušnost při ventilaci…)
– tel.: 731 801 680 (pracovní dny, 13:00-15:00)
– email: spanek.cv@kzcr.eu – tento způsob preferujeme !