Iktové centrum Centrum vysoce specializované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou

Iktové centrum při neurologickém oddělení nemocnice Chomutov zajišťuje komplexní  diagnostickou, léčebnou a vysoce specializovanou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v jihozápadní oblasti Ústeckého kraje pro cca 200 000 obyvatel.

Centrum bylo založeno v roce 2010 a je registrováno v mezinárodní databázi SITS. Úzká spolupráce je s regionálním komplexním cerebrovaskulárním centrem v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem.

Vedoucí iktového centra

Prim. MUDr. Jiří Neumann

 

Iktové centrum je součástí neurovaskulárního programu.

Regionální působnost
iktového centra Chomutov

Struktura iktového centra

Iktové centrum (IC) představuje funkční celek, který je složen z jednotlivých dílčích pracovišť neurologického oddělení:

 • Jednotka intenzivní péče, vedoucí lékař MUDr. Ján Macko
  Poskytuje monitorovaná iktová lůžka intenzivní péče pro pacienty v akutní fázi mozkové příhody.
 • Standardní lůžková stanice, vedoucí lékař MUDr. Jan Pouzar
  Poskytuje standardní péči převážně rehabilitačně-podpůrného charakteru v subakutní fázi mozkové příhody, důležitou součástí je dokončení a definitivní stanovení příčiny iktu (tzv.etiologická diagnostika).
 • Poradna pro neurovaskulární onemocnění
  Náplní poradny je sledování vybraných pacientů po cévní mozkové příhodě.
 • Laboratoř neurosonologie
  Neurosonologické vyšetření cévního zásobení mozku za hospitalizace (včetně bed-side vyšetření u lůžka) nebo v rámci ambulantního režimu.
 • Pracoviště klinické logopedie
  Klinický logoped specializovaný na diagnostiku poruchy řeči a polykání, včetně jejich rehabilitace.

Esenciální částí je i komplexní rehabilitace zajištěná pracovníky rehabilitačního oddělení.

Spolupracující pracoviště

Pro správnou funkci iktového centra je zapotřebí kvalitních kooperujících pracovišť a oddělení v rámci chomutovské nemocnice (i mimo ni):

emergency-ambulance

Zdravotnická záchranná služba

Zajišťuje přednemocniční péči a urgentní transport do iktového centra při podezření na akutní cévní mozkovou příhodu.

x-ray

Radiologické oddělení

Umožňuje urgentní CT diagnostiku mozku a mozkových tepen ke stanovení rozsahu poškození mozkové tkáně a ověření uzávěru mozkové tepny. S otevřením nového pracoviště magnetické rezonance napomůže s diagnostikou příčiny CMP.

heart-care

Interní oddělení

S internisty spolupracujeme na stanovení kardioembolizační příčiny ischemické CMP a ve všech případech dekompenzace přidružených interních onemocnění.

icu-monitor

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zajišťuje resuscitační péči, zavádění invazivních střednědobých vstupů do oběhu a případnou konzultační činnost.

science-test-tube (1)

Oddělení biochemie a oddělení hematologie

Obě pracoviště poskytují laboratorní diagnostiku z biologických materiálů (krev, mozkomíšní mok), včetně vyšetření trombofilií.

Kromě nemocničních oddělení významně spolupracujeme i s externími pracovišti:

malecha

Ordinace pro choroby srdce s.r.o.
www.kardiologie-chomutov.cz

toplexe

Topelex s.r.o.
www.likvor.cz

Indikátory kvality iktového centra za rok 2017

Povinně zveřejňované údaje dle Věstníku MZ ČR č. 10/2012.

Počet pacientů s diagnózou cévní mozková příhoda: 672
- z toho 53 mozkových krvácení a 3 žilní trombózy

Počet podání systémové trombolýzy: 119
- v 95 % případů do 60 minut

Počet pacientů indikovaných k mechanické trombektomii: 41

Počet pacientů přeložení na lůžka akutní rehabilitace: 34

Více informací viz *.PDF soubor ke stažení zde.