Spolupráce pracoviště

Od vzniku našeho pracoviště jsme postupně navázali vynikající spolupráci s následujícími pracovišti, ordinacemi nebo firmami:

Odborná firma ResMed, www.resmed.cz
Zajištění kontinuálního vzdělávání personálu a řešení technických problémů s diagnostickými i terapeutickými přístroji firem ResMed a Nox Medical.

Odborná firma Saegeling Medizintechnik, www.saegeling-mt.cz
Řešení technických problémů s terapeutickými přístroji firem Philips a Löwenstein.

Zubní klinika Chomutov, MUDr. Georgiev, www.zubniklinika.cz
Vyhotovení ortodontického aparátu (tzv.mandibulárního protraktoru) k předsunu dolní čelisti u pacientů s lehkou až středně těžkou obstrukční spánkovou apnoe.

Kardiologická ambulance Chomutov, MUDr. Malecha & MUDr. Staněk, www.kardiologie-chomutov.cz
Echokardiografická vyšetření nebo komplexní kardiologické vyšetření zejména u pacientů s obstrukční nebo centrální spánkovou apnoe.

Interní oddělení Nemocnice Chomutov, prim. MUDr. Petr Ježil, www.kzcr.eu
Akutní kardiologická péče, včetně možnosti kardiostimulace, u pacientů s poruchami srdečního rytmu.

ORL pracoviště regionu Chomutov, vč. Nemocnice Chomutov
Významná oboustranná spolupráce s lékaři s ORL odborností u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe.

Plicní pracoviště regionu Chomutov, vč. Nemocnice Chomutov
Oboustranná spolupráce s lékaři v oboru plicních nemocí, významná hlavně pro pacienty s plicními chorobami typu CHOPN.