Spektrum poskytované péče

Pracoviště poskytuje diagnostiku a léčbu poruch spánku a bdění dle aktuálních doporučení odborných společností v České republice a ve světě. Nejčastější diagnózou na našem pracovišti je syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) dospělého věku, následuje syndrom neklidných nohou (RLS) a chronická nespavost.

Nespavost (insomnie)

 • Dlouhodobá nespavost trvající minimálně 6 měsíců a nereagující na standardní léčbu praktickým lékařem nebo psychiatrem
 • Dlouhodobá nespavost se závislostí na lécích na spaní (hypnoticích)

Podstatou naší péče je zjištění příčiny nespavosti, zda-li je podmíněna jiným onemocněním (např.spánkovou apnoe, syndromem neklidných nohou, interním či neurologickým onemocněním) nebo má neorganický podklad (většina pacientů). V rámci léčby nabízíme edukaci se zavedením základních pravidel spánkové hygieny, dále cílenou a racionální farmakoterapii nespavosti. Specializovanou kognitivně-behaviorální léčbu nespavosti (KBT-I) nabízíme vybraným pacientům. Tuto metodu provádí chomutovský spolek Esprit (Masopust).

Poruchy cirkadiánní rytmicity spánku a bdění

 • Poruchy spánku ze směnného provozu
 • Předčasné usínání a časné probouzení
 • Pozdní usínání s pozdním probouzením
 • Nepravidelný rytmus spánku a bdění
 • Volně běžící rytmus spánku a bdění
 • Poruchy spánku ze změny časových pásem (Jet-Lag syndrom)

U poruch cirkadiánní rytmicity způsobujících klinické obtíže pacientů se zaměřujeme na stanovení diagnózy a úpravu denního režimu tak, aby došlo ke sladění vnitřních hodin pacienta a astronomického času. Metodami léčby jsou úprava životního stylu, dodržování pravidel spánkové hygieny, fototerapie nebo cílené užívání Melatoninu.

Onemocnění s hypersomnií

 • Primární centrální syndromy s hypersomnolencí (narkolepsie s/bez kataplexie, idiopatická hypersomnie, Kleine-Levinův syndrom)
 • Hypersomnolence z užívání návykových látek, léků nebo v rámci somatického či psychiatrického onemocnění
 • Chronická spánková insuficience

Diagnostika nadměrné denní spavosti z centrálních příčin je náročná a vyžaduje celodenní videopolysomnografii s následným testem mnohočetné latence usnutí (MSLT). Tento proces předchází cca týdenní aktigrafické sledování denního rytmu spánku a bdění k vyloučení např.nedostatku spánku. Léčba je převážně farmakologická a režimová.

Poruchy dýchání ve spánku a chrápání

 • Syndrom obstrukční spánkové apnoe u dospělých a dětí od 13ti let
 • Syndromy s centrální spánkovou apnoe
 • Syndromy s primární alveolární hypoventilací dospělých
 • Syndrom obezita hypoventilace
 • Syndromy alveolární hypoventilace při somatických onemocněních (nervosvalová, CHOPN/astma bronchiale, kyfoskolioza atd.)
 • Onemocnění s hypoxémie bez hypoventilace
 • Prosté chrápání bez poruchy dýchání

Nejčastějším důvodem návštěvy naší ambulance jsou zástavy dechu ve spánku s intenzivním chrápáním, které zpravidla popisuje partner či partnerka pacienta. V těchto případech se jedná obvykle o průvodní příznaky obstrukční spánkové apnoe (OSA). U obezních osob s výrazným poklesem okysličení krve, případně se vzestupem odpadního oxidu uhličitého v krvi uvažujeme o dechové nedostatečnosti při obezitě. Diagnostika je založena na polygrafickém nebo polysomnografickém vyšetření. Léčba je ventilační, režimová, operační nebo stomatologická.

Abnormální chování ve spánku

 • Probuzení se zmateností, noční děsy a námesíčnictví
 • Poruchy příjmu potravy ve spánku, sexsomnie
 • Poruchy chování v REM spánku, noční můry
 • Spánková paralýza a halucinace
 • Syndrom neklidných nohou (RLS) a onemocnění s periodickými pohyby dolních končetin (PLMD)
 • Noční křeče v končetinách
 • Skřípání zuby (bruxismus), abnormální zvuky ve spánku (mluvení ze spaní, groaning)
 • Spánkový myoklonus