Program vertebrogenní Bolesti zad s neurologickými příznaky

Bolesti zad patří mezi nejčastější důvody pracovní neschopnosti a návštěvy lékařů v rozvinutých zemích. Akutní i chronické bolesti zad (neboli vertebrogenní bolesti) v oblasti krční, hrudní či bederní páteře jsou běžnou problematikou praktických a rehabilitačních lékařů. Neurologie se zaměřuje na vertebrogenní poruchy s neurologickými příznaky, nejčastěji při porušené citlivosti nebo hybnosti končetin, které odpovídají postižené oblasti páteře.

„To nejlepší, co můžete udělat pro svoje zdraví, je cvičit.“

Arnold Schwarzenegger, rakouský herec, kulturista a sportovec 1947

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

 • Syndrom kaudy nebo míšního konu
 • Akutní radikulární syndromy se zánikovou symptomatologií
 • Myelopatické příznaky

Indikace k vyšetření v režimu "RUTINA": Všeobecná neurologická ambulance 1 nebo 2

 • Chronické radikulární syndromy se zánikovou symptomatologií
 • Subakutní/chronické radikulární syndromy s iritační symptomatologií
 • Syndrom neurogenních klaudikací

UPOZORNĚNÍ - Vzhledem k zahlcení našich ambulancí vertebrogenními pacienty nejsou indikací k neurologickému vyšetření:

 • Prosté akutní i chronické segmentální bolesti zad (imobilizující nebo neimobilizující)
 • Akutní iritační radikulární syndromy BEZ ZÁNIKOVÉ SYMPTOMATOLOGIE
 • Akutní traumatické bolesti zad BEZ NEUROLOGICKÉ SYMPTOMATOLOGIE
 • Kompresivní osteoporotické fraktury obratlů BEZ NEUROLOGICKÉ SYMPTOMATOLOGIE
 • Failed back surgery syndrome (FBSS) z důvodu nedostatečné analgetizace

Vertebrogenní program našeho oddělení nabízí péči o pacienty s bolestmi krční, hrudní a bederní páteře se současnými neurologickými příznaky, které odpovídají postižení nervových struktur v příslušné oblasti páteřního kanálu. Úkolem neurologa je lokalizovat místo poškození nervové tkáně (míchy nebo míšního kořene) a odhalit příčinu poškození této struktury. Vertebrogenní obtíže, které vyžadují péči neurologa rozdělujeme do tří skupin:

Radikulární příznaky Myelopatické příznaky Příznaky syndromu kaudy
Bolesti směřující do končetiny Neobratnost až ochrnutí končetin Porucha močení
Změna citlivosti na končetině Zakopávání a pády Oslabení dolních končetin
Oslabení svalové síly na končetině Porucha citlivosti trupu a končetin Porucha citlivosti dolních končetin
Pravidlem jsou bolesti zad Nemusí být bolesti zad Porucha citlivosti kolem genitálu

Kromě diagnostiky je úkolem neurologa, ve spolupráci s praktickým a rehabilitačním lékařem, nastavit a kontrolovat průběh léčby vertebrogenních pacientů s neurologickými příznaky. V případě selhání konzervativní léčby a za současně přítomného operačně řešitelného původu obtíží je pacient referován k vyšetření neurochirurgem.

Bolesti zad BEZ neurologických příznaků NEPATŘÍ do péče žádné neurologie !!!

Dle doporučeného postupu vydaného Společností pro všeobecné lékařství z roku 2014 patří všichni pacienti s bolestmi zad bez neurologických příznaků do péče praktického lékaře.