Program somnologický Poruchy spánku a bdění

Člověk tráví nočním spánkem v průměru okolo sedmi až osmi hodin denně, což představuje téměř třetinu života. V posledních desetiletích plynule narůstá výskyt a závažnost poruch nočního spánku s dopadem na kvalitu života nemocných. Nekvalitní spánek negativně ovlivňuje fyzické i duševní zdraví a snižuje společensko-ekonomické uplatnění. Správná diagnostika a léčba spánkové poruchy zlepšuje nejen kvalitu života pacienta, ale také snižuje riziko závažných zdravotních komplikací, které se u neléčených spánkových onemocnění vyskytují.

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

Immanuel Kant, německý filozof 1724 – 1804

Poradna pro poruchy spánku a bdění
Ambulance č.2, budova D, 4.patro

MUDr. Kamil Slowik

Pracoviště spánkové medicíny
Areál nemocnice, budova D, 4.patro


Informace pro laickou veřejnost

V současné době poskytujeme diagnostiku i léčbu vybraných poruch spánku a bdění dle platné mezinárodní klasifikace poruch spánku ICSD-3 z roku 2014. Nedílnou náplní programu je poskytování poradenských a edukačních služeb v oboru spánkové medicíny pro pacienty i odbornou veřejnost.

Na našem pracovišti se nejčastěji zabýváme diagnostikou a léčbou následujících subjektivních obtíží:

Nadměrná denní spavost Chrápání Pocit neosvěžujícího spánku
Dechové pauzy ve spánku Probouzení s pocitem dušnosti Abnormální zvuky ve spánku
Nespavost Časté noční probouzení Pocit neklidných nohou

Kromě subjektivních obtíží se podílíme na diagnostice interních symptomů z pohledu spánkové medicíny, například:

 • Vysoký krevní tlak během nočního spánku nebo rezistentní k léčbě
 • Srdeční arytmie během nočního spánku
 • Dechové poruchy ve spánku u chronických srdečních a plicních onemocnění
 • Dechové poruchy ve spánku u akutních a chronických neurologických onemocnění
  ...a další.

Objednávání pacientů

Do spánkové poradny je možné se objednat na základě doporučení praktického lékaře (žádanka typu "K"). K objednávání prosím využívejte e-mailovou adresu spanek@neurocv.cz, na který v souhrnu a jednoduše popište své potíže. Po jejich zhodnocení Vám bude přidělený termín k vyšetření.

Informace pro odbornou veřejnost

Spektrum nabízené péče

Vyšetření v poradně pro poruchy spánku a bdění je určena pro pacienty s následujícími spánkovými poruchami:

 • Poruchy dýchání vázané na spánek, zejména syndrom spánkové apnoe
 • Bruxismus, habituální chrápání, groaning
 • Chronická a velmi vyjmečně akutní insomnie
 • Syndrom neklidných nohou a periodické pohyby končetin ve spánku
 • Poruchy cirkadiánního rytmu

Diagnostické metody

Diagnostika spánkových onemocnění vychází z anamnézy pacienta a výpovědi spolunocležníka, dále využíváme spánkové dotazníky a škály. Klinické vyšetření se skládá z neurologického a interního nálezu. V indikovaných případech jsou nezbytná ORL, plicní nebo kardiologická konziliární vyšetření. 

Z pomocných paraklinických vyšetřovacích metod využíváme:

 • Vyšetření kardiorespiračních funkcí během nočního spánku
 • Detekci pohybové aktivity končetin nebo obličejových svalů během spánku
 • Záznam zvukových projevů ve spánku
 • Magnetickou rezonanci splanchnokrania a krku
 • Laboratorní vyšetření, včetně Astrupu
 • Funkční vyšetření plicních funkcí

Indikace k vyšetření v poradně pro poruchy spánku a bdění

Do poradny pro poruchy spánku a bdění je pacient indikován na základě podezření z přítomnosti spánkového onemocnění nebo možné interní komplikace dosud latentní poruchy spánku. 

K vyšetření je třeba:

 • Žádanka typu "K" od ambulantního specialisty či praktického lékaře
 • Doprovod partnerem (spolunocležníkem)
 • Přehled aktuálně užívané medikace, zejména užívaných hypnotik, sedativ a psychiatrické medikace