Program pro bolesti hlavy Bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří mezi nejčastější důvody návštěvy lékaře v rozvinutých zemích. Neurologické ambulance se zabývají především komplikovanými bolestmi hlavy typu migrény, trigeminových bolestí hlavy nebo náhle vzniklou, předtím nikdy nepoznanou a intenzivní bolestí hlavy.

„Když vás začne bolet hlava, nemůžete najít potřebný lék na snížení bolesti“

Murphyho zákon

Poradna pro bolesti hlavy se zabývá diagnostikou, léčbou a celkovou péčí o pacienty s chronickou bolestí hlavy - především s komplikovaným průběhem. Diagnostika je postavena na anamnéze, klinickém neurologickém a interním vyšetření, zhodnocení užívané medikace a na vedení deníku bolestí hlavy. Ve vybraných případech je doplněno grafické zobrazení hlavy magnetickou rezonancí. V ojedinělých případech využíváme i ostatní paraklinické vyšetřovací metody.

Mezi nejčastější důvody sledování v poradně patří:

  • Migrény s aurou, s vysokou frekvencí nebo výrazným dopadem na kvalitu živta
  • Tenzní bolesti hlavy bez reakce na standardní terapii
  • Nakupené bolesti hlavy s atakami v aktivním období (tzv.cluster headache)
  • Neuralgické bolesti hlavových nervů
  • Bolesti hlavy vzniklé jako následek poškození mozku (pozánětlivé, poúrazové...)