Program pro bolesti hlavy Bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří mezi nejčastější důvody návštěvy lékaře v rozvinutých zemích. Neurologické ambulance se zabývají především komplikovanými bolestmi hlavy typu migrény, trigeminových bolestí hlavy nebo náhle vzniklou, předtím nikdy nepoznanou a intenzivní bolestí hlavy.

„Když vás začne bolet hlava, nemůžete najít potřebný lék na snížení bolesti“

Murphyho zákon

Bolesti hlavy...základní informace...

 • bolesti hlavy se rozdělují na primární a sekundární
 • primární bolesti hlavy jsou např.migréna nebo cluster headache
 • sekundární bolesti hlavy mohou být cévní, poúrazové nebo vertebrogenní
 • léčba primárních bolestí hlavy především medikamentózní a režimová

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

 • Náhlá, předtím nikdy nepoznaná bolest hlavy
 • Bolesti hlavy s meningeálním syndromem
 • Status migrenosus
 • Akutní dekompenzace primárních bolestí hlavy

Poradna pro bolesti hlavy se zabývá diagnostikou, léčbou a celkovou péčí o pacienty s chronickou bolestí hlavy - především s komplikovaným průběhem. Diagnostika je postavena na anamnéze, klinickém neurologickém a interním vyšetření, zhodnocení užívané medikace a na vedení deníku bolestí hlavy. Ve vybraných případech je doplněno grafické zobrazení hlavy magnetickou rezonancí. V ojedinělých případech využíváme i ostatní paraklinické vyšetřovací metody.

Spektrum nabízené péče

 • Migrény s aurou, s vysokou frekvencí nebo výrazným dopadem na kvalitu života
 • Tenzní bolesti hlavy bez reakce na standardní terapii
 • Nakupené bolesti hlavy s atakami v aktivním období (tzv.cluster headache)
 • Neuralgické bolesti hlavových nervů
 • Bolesti hlavy vzniklé jako následek poškození mozku (pozánětlivé, poúrazové...)