Program pro bolesti hlavy Bolesti hlavy

Bolesti hlavy patří mezi nejčastější důvody návštěvy lékaře v rozvinutých zemích. Neurologické ambulance se zabývají především komplikovanými bolestmi hlavy typu migrény, trigeminových bolestí hlavy nebo náhle vzniklou, předtím nikdy nepoznanou a intenzivní bolestí hlavy.

„Když vás začne bolet hlava, nemůžete najít potřebný lék na snížení bolesti“

Murphyho zákon

Poradna pro bolesti hlavy
Ambulance č.2, budova D, 4.patro

MUDr. Milena Zdvořilá

being-alone-513526_640

Přehled poskytovaných služeb

Poradna pro bolesti hlavy se zabývá diagnostikou, léčbou a celkovou péčí o pacienty s chronickou bolestí hlavy - především s komplikovaným průběhem. Diagnostika je postavena na anamnéze, klinickém neurologickém a interním vyšetření, zhodnocení užívané medikace a na vedení deníku bolestí hlavy. Ve vybraných případech je doplněno grafické zobrazení hlavy magnetickou rezonancí. V ojedinělých případech využíváme i ostatní paraklinické vyšetřovací metody.

Mezi nejčastější důvody sledování v poradně patří:

 • Migrény s aurou, s vysokou frekvencí nebo výrazným dopadem na kvalitu živta
 • Tenzní bolesti hlavy bez reakce na standardní terapii
 • Nakupené bolesti hlavy s atakami v aktivním období (tzv.cluster headache)
 • Neuralgické bolesti hlavových nervů
 • Bolesti hlavy vzniklé jako následek poškození mozku (pozánětlivé, poúrazové...)

Informace pro odbornou veřejnost

Spektrum nabízené péče

Poradna se zabývá chronickou cefaleou, především primární (idiopatické) etiologie. V rámci difereciální diagnostiky se účastní diagnostického postupu sekundárních bolestí hlavy.

Přehled nejčastějších klinických stavů vyšetřovaných a sledovaných v poradně:

 • Migréna
 • Tenzní bolesti hlavy
 • Cluster headache a jiné varianty trigeminových bolestí hlavy
 • ThunderClap headache
 • Neuralgie hlavových nervů
 • Sekundární bolesti hlavy po lézi mozku rozličné etiologie
  ...a další.

Diagnostické metody

Diagnostika je založena na anamnéze, klinickém vyšetření a vedení deníku bolestí hlavy. Z paraklinických metod v indikovaných případech využíváme nejčastěji:

 • Magnetická rezonance s angiografií (dle potřeby doplnění neurosonologie či CT angiografie)
 • EEG vyšetření
 • Polygrafické vyšetření
 • Komplexní vyšetření krve a likvoru se zaměřením na infekční a neinfekční záněty, popřípadě toxikologii

Konziliárně se využívá psychologického, psychiatrického a rehabilitačního vyšetření.