Program neuroonkologický Nádorová onemocnění nervového systému

Nádorová onemocnění nervového systému nejvíce postihují mozkovou tkáň nebo mozkové obaly. O poznání méně častý je výskyt nádorů míchy či periferních nervů. U nitrolebních nádorů rozlišujeme benigní (nezhoubný) a maligní (zhoubný) původ, ale také příznivé či nepříznivé uložení, jelikož i benigní nádor v nesprávné lokalitě může mít nepříznivou prognózu. 

„Rakovina - to je Waterloo, které se dostalo dovnitř.“

Napoleon Bonaparte, francouzský vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Nádory nervového systému...základní informace...

  • primární nádory vyrůstají přímo z nervové tkáně nebo obalů mozku a míchy
  • sekundární nádory jsou metastázy z nádorů uložených mimo lebku
  • diagnostika je klinická a radiologická
  • léčba zahrnuje neurochirurgické výkony, radioterapii a/nebo chemoterapii

Základním úkolem neurologie je diagnostika nádorových onemocnění nervového systému a následná spolupráce s onkology a neurochirurgy na léčbě pacienta.

Spektrum nabízené péče

  • Primární nádory mozku (astrocytomy, glioblastomy...) a míchy (ependymomy)
  • Ostatní primární intrakraniální nádory (př.meningiomy)
  • Sekundární nádory mozku - metastázy
  • Nádory periferního nervového systému