Program neuromuskulární Onemocnění periferních nervů a kosterních svalů

Veškerý pohyb člověka je umožněn souhrou nervového systému a kosterních svalů za zpětné kontroly pomocí senzorických mechanismů. Nervosvalová onemocnění představují širokou skupinu závažných onemocnění, která v důsledku vedou k omezení svalové síly a ke snížení pohybových dovedností. Postiženy mohou být mozkomíšní nervové dráhy, periferní nervy, kosterní svaly a nervosvalové spoje.

„Lidské tělo je stroj, který sám natahuje své pružiny, živý obraz nepřetržitého pohybu.“

Julien Offray de La Mettrie, francouzský lékař a filozof 1709 – 1751

Neuromuskulární onemocnění...základní informace...

 • jsou poruchy periferních nervů, nervosvalového přenosu nebo kosterních svalů
 • mají rozličné příčiny, např.vrozené, metabolické, zánětlivé nebo úrazové
 • diagnostika je postavena na elektrofyziologickém vyšetření (EMG, EP) a klinickém obraze
 • v léčbě hraje nezastupitelnou úlohu kvalitní rehabilitace

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

 • Porucha nervosvalového přenosu (myastenický syndrom)
 • Rychle progredující neuropatie/polyneuropatie (tzv. AIDP)
 • Akutní myopatie

Neuromuskulární poradna je určena k dispenzarizaci pacientů s diagnostikovaným neuromuskulárním onemocnění a nelze do ní přímo objednávat.

Neuromuskulární program se zabývá diagnostikou a léčbou nervosvalových poruch. Vedle anamnézy a klinického vyšetření je nezbytné využití elektrofyziologických metod, jako je elektromyografie a evokovaných potenciálů.

Spektrum nabízené péče

 • Myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom
 • Polyneuropatie všech etiologií
 • Úžinové mononeuropatie (např.syndrom karpálního tunelu)
 • Onemocnění centrálního a periferního motoneuronu (např.amyotrofická laterální skleróza)
 • Myopatie všech etiologií...a tak dále.

Regionální centrum pro diagnostiku a léčbu spasticity a dystonie

Spasticita představuje abnormálně zvýšené svalové napětí, které omezuje aktivní pohyb a může způsobovat pacientovi bolest. Dystonii můžeme vnímat jako křečovité kroutivé pohyby na různých částech těla. Centrum, jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji, využívá lokální léčbu botulotoxinem pod EMG kontrolou a ultrazvukovou navigací. V roce 2017 bylo provedeno 283 aplikací.

Důležitou součástí péče o pacienty s již rozvinutou poruchou pohybu je rehabilitace. Využíváme spolupráce s rehabilitačním oddělením a se specializovanými rehabilitačními ústavy. Fyzioterapeutky mohou ve vybraných případech docházet za pacienty do domácího prostředí. Ke zlepšení mobility indikujeme kompenzační pomůcky (například rollátory, mechanické či elektrické invalidní vozíky).