Program neuromuskulární Onemocnění periferních nervů a kosterních svalů

Veškerý pohyb člověka je umožněn souhrou nervového systému a kosterních svalů za zpětné kontroly pomocí senzorických mechanismů. Nervosvalová onemocnění představují širokou skupinu závažných onemocnění, která v důsledku vedou k omezení svalové síly a ke snížení pohybových dovedností. Postiženy mohou být mozkomíšní nervové dráhy, periferní nervy, kosterní svaly a nervosvalové spoje.

„Lidské tělo je stroj, který sám natahuje své pružiny, živý obraz nepřetržitého pohybu.“

Julien Offray de La Mettrie, francouzský lékař a filozof 1709 – 1751

Neuromuskulární program se zabývá diagnostikou a léčbou nervosvalových poruch. Vedle anamnézy a klinického vyšetření je nezbytné využití elektrofyziologických metod, jako je elektromyografie a evokovaných potenciálů.

Důležitou součástí péče o pacienty s již rozvinutou poruchou pohybu je rehabilitace. Využíváme spolupráce s rehabilitačním oddělením a se specializovanými rehabilitačními ústavy. Fyzioterapeutky mohou ve vybraných případech docházet za pacienty do domácího prostředí. Ke zlepšení mobility indikujeme kompenzační pomůcky (například rollátory, mechanické či elektrické invalidní vozíky).

Regionální centrum pro diagnostiku a léčbu spasticity a dystonie

Spasticita představuje abnormálně zvýšené svalové napětí, které omezuje aktivní pohyb a může způsobovat pacientovi bolest. Dystonii můžeme vnímat jako křečovité kroutivé pohyby na různých částech těla. Centrum, jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji, využívá lokální léčbu botulotoxinem pod EMG kontrolou a ultrazvukovou navigací. V roce 2017 bylo provedeno 283 aplikací.