Program neuroinflamatorní Autoimunitní a infekční zánětlivá onemocnění nervového systému

Zánětlivá onemocnění centrálního i periferního nervového systému jsou povahy infekční, autoimunitní nebo kombinace obojího. Mezi nejčastější neuroinfekce patří Lymeská borrelióza nebo virové záněty mozkových blan neboli meningitidy. Klasickým představitelem autoimunitního onemocnění je roztroušená skleróza mozkomíšní. Výrazný vývoj v posledních letech zaznamenáváme na poli autoimunitních encefalitid. 

„Zdraví - to je taková ošklivá nemoc, říkají bakterie.“

Piet Hein, matematik, autor, básník 1577 - 1629

Zánětlivá onemocnění nervového systému...základní informace...

 • zánět je autoimunitní nebo infekční, případně kombinací obojího
 • autoimunitní záněty se léčí potlačením vlastní imunity imunosupresivními léky
 • infekční záněty se léčí režimovými opatřeními a antibiotiky (u bakterií) nebo antivirotiky (u některých virů)

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

 • Meningeální syndrom
 • (Sub)akutní změna vědomí s febriliemi suspektní z meningoencefalitidy
 • (Sub)akutní změna chování a osobnosti, epileptické záchvaty, ložiskové neurologické příznaky
 • Akutní psychotická epizoda bez předchozí psychiatrické anamnézy a po vyloučení toxikomanie

Autoimunitní a infekční zánětlivá onemocnění CNS a PNS jsou závažná onemocnění, u kterých je nutno pamatovat na riziko z prodlení. Jedná se o reverzibilní stavy při včasně zahájené optimální terapii. V případech suspektních ze zánětlivé etiologie je vhodná osobní konzultace lékaře s lékařem našeho oddělení (respektive s lékařem akutní ambulance).

Neuroinflamatorní program zastřešuje problematiku neuroimunologickou i neuroinfekční. Obě velké skupiny neurologických onemocnění vyžadují multioborovou diagnostiku a léčbu. Záněty mohou být ohraničené pouze na centrální nervový systém (například roztroušená skleróza či klíšťová meningoencefalitida) nebo postihují i další tkáně a orgány lidského těla (typicky u Lymeské borreliózy anebo u systémového lupus erytematodes). Infekční příčina zánětů centrálního nervového systému je zpravidla rychle odhalitelná pomocí lumbální punkce s odběrem mozkomíšního moku. Naopak autoimunitní onemocnění velmi často vyžadují komplexní a složitý vyšetřovací postup nejen nervového systému, ale i ostatních orgánových soustav (nejčastěji bývají postiženy plíce, ledviny a srdce). V rámci terapie nabízíme vybraným pacientům aplikaci infúzní imunosupresivní nebo antibiotické léčby ambulantní cestou pomocí našeho stacionáře.

Spektrum nabízené péče

 • Autoimunitní encefalitidy (AIE) paraneoplastického i neparaneoplastického původu
 • Roztroušená skleróza mozkomíšní a jiné demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému
 • Autoimunitní zánětlivá demyelinizační polyradikulopatie (AIDP)
 • Chronická zánětlivá demyelinizační polyradikulopatie (CIDP)
 • Myastenia gravis
 • Infekční meningitidy a meningoencefalitidy
 • Infekční neuropatie a polyneuropatie...a další...