Program extrapyramidový Poruchy mimovolní hybnosti

Extrapyramidová onemocnění se vyznačují narušením automatické mimovolní hybnosti a/nebo vznikem abnormálních nechtěných pohybů (tzv. dyskinezí), které nelze zásadněji ovlivnit vůlí. Mezi nejčastější dyskineze patří třes. Parkinsonova nemoc je nejznámnější postižení automatického pohybu.

„Důležitější než rychlost pohybu je často nepřestat se pohybovat.“

Roger Zelazny, americký spekulativní prozaik 1937 – 1995

Extrapyramidová onemocnění...základní informace...

 • nevyléčitelná skupina neurologických poruch hybnosti
 • poruchy hybnosti nejsou zásadněji ovlivnitelné vlastní vůlí pacienta
 • základní rozdělení na hypokinetické a hyperkinetické poruchy pohybu
 • symptomatická léčba je medikamentózní, režimová a případně neurostimulační

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

 • Serotoninový syndrom, maligní neuroleptický syndrom
 • Akinetický syndrom, akutní dekompenzace léčených parkinsoniků
 • Status dystonicus, akutní polékové dystonie
 • Akutní choreatické syndromy
 • Jakékoli jiné akutně vzniklé extrapyramidové poruchy hybnosti

Upozornění: u všech výše uvedených stavů je bezpodmínečně vyžadována předchozí telefonická konzultace s lékařem našeho oddělení !!!

Indikace k vyšetření v režimu "RUTINA": Všeobecná neurologická ambulance 1 nebo 2

 • Suspekce na Parkinsonovu nemoc nebo parkinsonský syndrom
 • Jakékoli formy třesu (po vyloučení základních interních příčin)
 • Choreatické a dystonické dyskineze

Extrapyramidová poradna je určena k dispenzarizaci pacientů s pokročilou nebo atypickou formou extrapyramidového onemocnění a nelze do ní přímo objednávat.

Program je úzce specializován na pacienty s parkinsonským syndromem, tedy s celkovým zpomalením a snížením rozsahu pohybu, klidovým třesem a ztuhlosti svalů. Nejčastější příčinou parkinsonského syndromu je Parkinsonova nemoc. Častá je dispenzarizace a léčba pacientů s esenciálním třesem. V indikovaných případech jsou pacienti referováni do extrapyramidových center k supraspeciální léčbě např.hlubokou mozkovou stimulací (DBS).

Spektrum nabízené péče

 • Parkinsonova nemoc
 • Atypické parkinsonské syndromy (např.kortikobazální degenerace, multisystémová atrofie typ P)
 • Huntingtonova nemoc a jiné formy choreatických syndromů a balismu
 • Esenciální tremor a další formy třesů
 • Myklonické syndromy
 • Tikové syndromy