Program extrapyramidový Poruchy mimovolní hybnosti

Extrapyramidová onemocnění se vyznačují narušením automatické mimovolní hybnosti a/nebo vznikem abnormálních nechtěných pohybů (tzv. dyskinezí), které nelze zásadněji ovlivnit vůlí. Mezi nejčastější dyskineze patří třes. Parkinsonova nemoc je nejznámnější postižení automatického pohybu.

„Důležitější než rychlost pohybu je často nepřestat se pohybovat.“

Roger Zelazny, americký spekulativní prozaik 1937 – 1995

Program je úzce zaměřen na pacienty s parkinsonským syndromem, tedy s celkovým zpomalením a snížením rozsahu pohybu, klidovým třesem a ztuhlosti svalů. V rámci programu probíhá diagnostika etiologie parkinsonského syndromu, kdy nejčastější příčinou je Parkinsonova nemoc.