Program extrapyramidový Poruchy mimovolní hybnosti

Extrapyramidová onemocnění se vyznačují narušením automatické mimovolní hybnosti a/nebo vznikem abnormálních nechtěných pohybů (tzv. dyskinezí), které nelze zásadněji ovlivnit vůlí. Mezi nejčastější dyskineze patří třes. Parkinsonova nemoc je nejznámnější postižení automatického pohybu.

„Důležitější než rychlost pohybu je často nepřestat se pohybovat.“

Roger Zelazny, americký spekulativní prozaik 1937 – 1995

Poradna pro extrapyramidová onemocnění
Ambulance č.2, budova D, 4.patro

Prim. MUDr. Jiří Neumann

people-3167294_640

Přehled poskytovaných služeb

Extrapyramidový program je zaměřen zejména na pacienty s parkinsonským syndromem, tedy s celkovým zpomalením pohybu, snížením rozsahu pohybu, klidovým třesem a ztuhlosti svalů. V rámci programu probíhá dignostika přítomnosti a příčiny parkinsonského syndromu, kdy nejčastější příčinou je Parkinsonova nemoc.

Mezi nejčastější důvody vyšetření v extrapyramidové poradně patří:

Třes Celkové zpomalení pohybu Abnormální nadměrné pohyby
Porucha koordinace pohybu Křeče s kroucením části těla Tiky

Informace pro odbornou veřejnost

Spektrum nabízené péče

Poradna se zabývá především diagnostikou, diferenciální diagnostikou a léčbou extrapyramidových poruch hybnosti. 

Skupina 1: Parkinsonské syndromy (hypertonicko-hypokinetické)

  • Parkinsonova nemoc
  • Parkinson plus syndromy (atypické parkinsonismy)
  • Sekundární parkinsonismy

Skupina 2: Dyskinetické syndromy (hypotonicko-hyperkinetické)

  • Dystonické syndromy
  • Choreo-atetoidní syndromy
  • Tremor
  • Tiky