Program epileptologický Epileptická a neepileptická záchvatovitá onemocnění

Mozek je elektricky aktivní orgán, což lze registrovat a zaznamenávat pomocí elektroencefalografického vyšetření (EEG). Při výskytu abnormálních elektrických výbojů se zvyšuje riziko dosažení epileptického prahu s rozvojem epileptického záchvatu. Epilepsie představují onemocnění, která se projevují opakovanými epileptickými záchvaty nebo jedním záchvatem s vysokým rizikem opakování.

„Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.“

Aristoteles, řecký filozof, -383 – -321 př. n. l.

brain-1845962_1920

Náplní epileptologického programu je sledování a léčba pacientů s epilepsiemi všeho druhu. Součástí péče je diagnostika příčiny epilepsie, respektive epileptických záchvatů. Pacienti s kumulací epileptických záchvatů nebo ve status epilepticus jsou umístění na jednotce intenzivní péče s možností kontinuální monitorace EEG a vitálních funkcí. Kromě epilepsií je významná diferenciální diagnostika nejasných kvalitativně-kvantitativních poruch vědomí.

Zajímavé odkazy

Projekt EpiStop
www.epistop.cz

epistop

Společnost E
www.spolecnost-e.cz

spolecnost e