Program epileptologický Epileptická a neepileptická záchvatovitá onemocnění

Mozek je vysoce elektricky aktivní orgán, což lze registrovat a zaznamenávat pomocí elektroencefalografického vyšetření (EEG). Při výskytu abnormálních elektrických výbojů se zvyšuje riziko dosažení epileptického prahu s rozvojem epileptického záchvatu. Tento záchvat se může vyskytnout za určitých okolností i u jinak zdravého jedince. Epilepsie představují onemocnění, která se projevují opakovanými epileptickými záchvaty nebo jedním záchvatem s vysokým rizikem opakování.

„Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.“

Aristoteles, řecký filozof, -383 – -321 př. n. l.

Poradna pro epilepsie
Ambulance č.2, budova D, 4.patro

MUDr. Helena Rytířová
MUDr. Lenka Hönigová

Laboratoře elektroencefalografie (EEG)
Areál nemocnice, budova D, 4.patro


brain-1845962_1920

Přehled poskytovaných služeb

Náplní epileptologického programu je sledování a léčba pacientů s epilepsiemi všeho druhu. Součástí péče o pacienty je diagnostika příčiny epilepsie, respektive epileptických záchvatů. Pacienti s kumulací epileptických záchvatů nebo ve status epilepticus jsou umístění na jednotce intenzivní péče s možností kontinuální monitorace EEG a vitálních funkcí. Kromě epilepsií se účastníme diferenciální diagnostiky nejasných kvalitativně-kvantitativních poruch vědomí.

Informace pro odbornou veřejnost

Spektrum nabízené péče

V rámci programu nabízíme diagnostiku a léčbu epileptických záchvatů a epilepsií. Dále diferenciální diagnostiku etiologie epileptických záchvatů a neepileptických poruch vědomí. Ke kontinuální videoEEG monitoraci odesíláme pacienty do FN Motol v Praze.

Diagnostické metody

Diagnostika je založena na anamnéze, objektivním popisu průběhu záchvatu od svědka, na neurologickém a interním vyšetření. Při podezření na neepileptické záchvaty indikujeme kardiologické nebo psychiatrické vyšetření.

Z paraklinických metod v indikovaných případech využíváme:

  • Elektroencefalografie (EEG) s provokačními stimuly
  • Kontinuální EEG při léčbě status epilepticus na JIP/ARO
  • Magnetické rezonance mozku
  • Komplexního rozboru krve a likvoru se zaměřením na metabolické, zánětlivé, onkologické a infekční příčiny
  • Sledování hladin antiepileptik v krevním séru

Zajímavé odkazy

Projekt EpiStop
www.epistop.cz

epistop

Společnost E
www.spolecnost-e.cz

spolecnost e