Program epileptologický Epileptická a neepileptická záchvatovitá onemocnění

Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří epileptické záchvaty a epilepsie. Výskyt epilepsií se udává u cca 0.5-1 % populace, tj.kolem 50-100 tisíc epileptiků v České republice. Ojedinělý epileptický záchvat postihne až 4 % populace, tj.400 tisíc jedinců v ČR. Záchvatovitým poruchám vědomí se věnuje podobor epileptologie. 

„Nezřízenost se rovná epileptickým záchvatům.“

Aristoteles, řecký filozof, -383 – -321 př. n. l.

Epilepsie...několik informací...

  • epilepsie je neurologické onemocnění projevující se opakovanými epileptickými záchvaty
  • po prvním epileptickém záchvatu v životě zpravidla nemluvíme o epilepsii (až na vyjímky)
  • léčba je medikamentózní (antiepileptika), režimová a vyjmečně neurochirurgická či neurostimulační
  • epilepsie i izolovaný epileptický záchvat vyžadují dočasný zákaz řízení motorových vozidel

Důležité informace pro odborníky ZDE

Indikace k vyšetření v režimu "STATIM": Akutní neurologická ambulance

  • První epileptický záchvat v životě
  • Epileptický záchvat s poraněním, s trvající postparoxysmální zmateností, útlumem nebo trvající Toddovo symptomatologií u evidovaného epileptika

Epileptologická poradna je určena k dispenzarizaci pacientů s epilepsií a nelze do ní objednávat.

Prosté kolapsové stavy (synkopy) s anamnézou nesvědčící pro epileptický záchvat nejsou indikovány ke statimovému neurologickému vyšetření. 

Epileptologický program našeho oddělení diagnostikuje, léčí a sleduje dospělé pacienty se všemi druhy epileptických záchvatů a epilepsií. V případě kumulace epileptických záchvatů nebo u rozvinutého status epilepticus je akutní léčba poskytována na neurologické jednotce intenzivní péče za současné kontinuální monitorace EEG a vitálních funkcí.

Významná je diferenciální diagnostika neepileptických záchvatovitých stavů - např.psychogenních poruch vědomí. K tomuto účelu využíváme standardní elekroencefalografii (EEG) a v plánu je zavedení kontinuální videoEEG monitorace (výhledově přelom roku 2019-20 či jaro 2020). K rozlišení nočních epilepsií a parasomnií (komplexní abnormální chování ve spánku) jsou pacienti vyšetřeni polysomnograficky.

Zajímavé odkazy

Projekt EpiStop, www.epistop.cz
Společnost E, www.spolecnost-e.cz