Program somnologický Pracoviště spánkové medicíny

Dospělý člověk tráví nočním spánkem v průměru okolo sedmi až osmi hodin denně, což představuje třetinu života. V posledních desetiletích plynule narůstá výskyt a závažnost poruch spánku u dětí i dospělých. Nekvalitní spánek negativně ovlivňuje fyzické i duševní zdraví a snižuje společensko-ekonomické uplatnění. Správná diagnostika a léčba spánkové poruchy zlepšuje nejen kvalitu života pacienta, ale také snižuje riziko závažných zdravotních komplikací, které se u neléčených spánkových onemocnění vyskytují. Samostatný program spánkové medicíny při našem oddělení byl zahájen v roce 2018 s postupným vznikem pracoviště spánkové medicíny. 

„Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci - naději, spánek a smích.“

Immanuel Kant, německý filozof 1724 – 1804

Poruchy spánku...základní informace...

  • nejčastější poruchou spánku je nespavost a syndrom obstrukční spánkové apnoe
  • v současnosti existuje přes 60 samostatných poruch spánku
  • poruchy spánku se projevují nočními a denními příznaky

Pracoviště spánkové medicíny

Pracoviště zahájilo činnost v dubnu roku 2018. Od vzniku postupně narůstá spektrum nabízených služeb, přístrojové vybavení i personální obsazení. Všichni pracovníci se intenzivně vzdělávají ve spánkové medicíně a doplňují požadované vzdělání tak, abychom mohli co nejdříve žádat o akreditaci od České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM). Po získání akreditace (cílem je "Komplexní centrum pro poruchy spánku a bdění") bude možné nabídnout našim pacientům komplexní služby v oboru spánkové medicíny.

Vedoucí lékař: MUDr. Kamil Slowik
Vedoucí sestra: Bc. Jiřina Nepovímová
Sestry/laborantky: Svatava Mazalová, Lenka Merxbauerová, Gabriela Kokošková, DiS., Jana Pospíchalová, Michaela Wittmanová

Pracoviště spánkové medicíny je integrální součástí neurologického oddělení. Skládá se ze specializované poradny pro poruchy spánku a bdění, spánkového pokoje na jednotce intenzivní péče s videopolysomnografií a videoelektroencefalografií a ze tří spánkových lůžek na standardním oddělení k polygrafickým vyšetřením.

drawing_orez

Spektrum nabízené péče

Rozsah nabízené péče je limitován absencí akreditace od ČSVSSM, ke které se pracoviště připravuje.

  • Nespavost (insomnie)
  • Nadměrná denní spavost (hypersomnolence)
  • Poruchy dýchání vázané na spánek, zejména syndrom obstrukční spánkové apnoe
  • Abnormální zvuky ve spánku
  • Abnormální chování a pohyby ve spánku

Přístrojové vyšetření poruch spánku a bdění

Přístrojové vyšetření spánku probíhá za krátké hospitalizace na neurologickém oddělení. Během nočního spánku je sledováno několik parametrů dle zvolené diagnostické metody (kardiorespirační screening, polygrafie či video-polysomnografie). Vlastní monitorace probíhá obvykle od desáté hodiny večerní do šesté/sedmé hodiny ranní druhého dne (opět dle typu zvoleného vyšetřovacího protokolu). Po skončení vyšetření je záznam získaných dat analyzován dle aktuálně platných doporučení. Cílem je odhalení abnormálních spánkových událostí (poruchy dýchání vázané na spánek, abnormální pohyby nebo chování během spánku a zvukové projevy ve spánku).

Víceparametrová monitorace ve spánku (polygrafický přístroj NOX-T3)<br> Zdroj: www.noxturnal.com
Víceparametrová monitorace ve spánku (polygrafický přístroj NOX-T3)
Zdroj: www.noxturnal.com

Přístrojové vybavení pracoviště

Spirometr Spirobank II Basic

Spirometr Spirobank II Basic

Screeningové vyšetření plicních funkcí především pro pacienty s poruchou dýchání vázanou na spánek bez známé anamnézy onemocnění dýchacích cest a plic.

Počet přístrojů na pracovišti:   1

Screeningový přístroj ApneaLink firmy RESMED

ApneaLink Air

Screeningová metoda k vyhledávání přítomnosti syndromu spánkové apnoe. Využití především pro monitoraci v domácím prostředí.

Počet přístrojů na pracovišti:   1

Polygraf NOX-T3 firmy RESMED

NOX-T3 limitovaný polygraf

Diagnostická metoda ke stanovení přítomnosti syndromu obstrukční, centrální či smíšené spánkové apnoe. Vyšetření probíhá za jednonoční hospitalizace.

Počet přístrojů na pracovišti:   3

Polysomnograf NOX-A1 firmy RESMED

NOX-A1 polysomnograf s videomonitorací

Komplexní elektrofyziologická diagnostická metoda k hodnocení spánku a všech spánkových událostí. Vyšetření probíhá za hospitalizace. Délka pobytu závisí na zvoleném vyšetřovacím protokolu jeden až tři dny.

Instalace přístroje je plánována na srpen 2019.