Neuromuskulární program

Veškerý pohyb člověka je umožněn souhrou nervového systému a kosterních svalů za zpětné kontroly pomocí senzorických mechanismů. Nervosvalová onemocnění představují širokou skupinu závažných onemocnění, která v důsledku vedou k omezení svalové síly a ke snížení pohybových dovedností. Postiženy mohou být mozkomíšní nervové dráhy, periferní nervy, kosterní svaly a nervosvalové spoje.

Více informací o elektrofyziologických vyšetřeních naleznete na stránkách laboratoře EMG a laboratoře EP.

Neuromuskulární program se zabývá diagnostikou a léčbou nervosvalových poruch. Vedle anamnézy a klinického vyšetření je nezbytné využití elektrofyziologických metod, jako je elektromyografie a evokovaných potenciálů.

Příznaky nervosvalových onemocnění

Poruchy funkce nervově-svalového aparátu se odrážejí ve snížené svalové síle (paréza), svalových bolestech (myalgie), svalových křečích (krampi), svalových záškubech (fascikulace) nebo ve snížení svalového napětí (hypotonie) a v redukci svalové hmoty (hypotrofie). Poškození senzitivních nervových vláken způsobí poruchy citlivosti – změny vnímání tepla, chladu, bolesti nebo dotyku. Významnou složkou je rozvoj neuropatických bolestí (např.pálivý či řezavý charakter).

Jednotlivé příznaky a nálezy v pomocných vyšetřovacích metodách (např.EMG) se navzájem charakteristicky kombinují a vytváří syndromy nebo klinické diagnostické jednotky – např.myastenický syndrom, polyneuropatie či radikulopatie.

Spektrum péče

Myastenia gravis, Lambert-Eatonův syndrom

Polyneuropatie všech etiologií

Úžinové mononeuropatie (např.syndrom karpálního tunelu)

Onemocnění centrálního a periferního motoneuronu (např.amyotrofická laterální skleróza)

Myopatie všech etiologií…a tak dále.

Spolek Alsa věnovaný amyotrofické laterální skleróze
Spolek pacientů s myastenia gravis
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR