Extrapyramidový program

Extrapyramidová onemocnění se vyznačují narušením automatické mimovolní hybnosti a/nebo vznikem abnormálních nechtěných pohybů (tzv. dyskinezí), které nelze zásadněji ovlivnit vůlí. Mezi nejčastější dyskineze patří třes. Parkinsonova nemoc je nejznámnější postižení automatického pohybu.

Extrapyramidový program při našem oddělení je úzce specializován na pacienty s parkinsonským syndromem, tedy s celkovým zpomalením a snížením rozsahu pohybu, klidovým třesem a ztuhlosti svalů. Nejčastější příčinou parkinsonského syndromu je Parkinsonova nemoc. Významnou část také tvoří pacienti s esenciálním třesem. V indikovaných případech jsou pacienti referováni do extrapyramidových center k supraspeciální léčbě např.hlubokou mozkovou stimulací (DBS).

Parkinsonova nemoc

Atypické parkinsonské syndromy (např.kortikobazální degenerace, multisystémová atrofie typ P)

Huntingtonova nemoc a jiné formy choreatických syndromů a balismu

Esenciální tremor a další formy třesů

Myklonické syndromy

Tikové syndromy

Pacientský spolek Parkinson
Informační portál Parkinsonovi nemoci
Spolek věnovaný Huntingtonově nemoci