Epileptologický program

Mezi nejčastější neurologická onemocnění patří epileptické záchvaty a epilepsie. Výskyt epilepsií se udává u cca 0.5-1 % populace, tj.kolem 50-100 tisíc epileptiků v České republice. Ojedinělý epileptický záchvat postihne až 4 % populace, tj.400 tisíc jedinců v ČR. Záchvatovitým poruchám vědomí se věnuje podobor epileptologie.

Více informací o elektroencefalografickém vyšetření naleznete na stránce laboratoře EEG.

Epileptologický program našeho oddělení diagnostikuje, léčí a sleduje dospělé pacienty se všemi druhy epileptických záchvatů a epilepsií. V případě kumulace epileptických záchvatů nebo u rozvinutého status epilepticus je akutní léčba poskytována na neurologické jednotce intenzivní péče za současné kontinuální monitorace EEG a vitálních funkcí.

Významná je diferenciální diagnostika neepileptických záchvatovitých stavů – např.psychogenních poruch vědomí. K tomuto účelu využíváme standardní elekroencefalografii (EEG) a v plánu je zavedení kontinuální videoEEG monitorace (výhledově přelom roku 2019-20 či jaro 2020). K rozlišení nočních epilepsií a parasomnií (komplexní abnormální chování ve spánku) jsou pacienti vyšetřeni polysomnograficky.

Odborná společnost věnovaná epilepsii
Organizace věnovaná pacientům s epilepsií i odborné veřejnosti
Pacientská organizace věnovaná epilepsii