Spektrum péče

Neurovaskulární program

Diagnostika a léčba pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou nebo mozkovou žilní trombózou. V rámci programu je ustanoveno akreditované centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (iktové centrum).

Neuromuskulární program

Diagnostika a léčba onemocnění periferního nervového systému a kosterních svalů (například polyneuropatie, myastenia gravis, amyotrofická laterální skleróza). V rámci programu je ustanoveno regionální centrum pro diagnostiku a léčbu spasticity pomocí botulotoxinu.

Neurokognitivní program

Diagnostika a terapie pacientů s degenerativně i nedegerativně podmíněnou demencí nebo izolovanou kognitivní poruchou (poruchy paměti, zrakově-prostorové orientace, pozornosti, sociálních dovedností).

Neuropediatrický program

Diagnostika a léčba celého spektra neurologických onemocnění dětí od narození po dovršený 18.rok věku s užším zaměřením na dětské epilepsie.

Neuroonkologický program

Diagnostika primárního nebo metastatického nádorového postižení centrálního i periferního nervového systému a terapeutická spolupráce s neurochirurgy a onkology.

Neuroimunologický program

Diagnostika a léčba autoimunitních zánětlivých onemocnění centrálního i periferního nervového systému (např.roztroušená skleróza, autoimunitní encefalitidy nebo autoimunitní neuropatie).

Neuroinfekční program

Diagnostika a léčba infekčních onemocnění centrálního i periferního nervového systému (např.klíšťová meningoencefalitida, lymeská borrelioza).

Epileptologický program

Diagnostika a léčba epileptických i neepileptických záchvatů. Dispenzarizace pacientů s veškerými typy epilepsií .

Extrapyramidový program

Diagnostika a léčba mimovolních poruch hybnosti (zpomalení, třes, abnormální pohyby, tiky) s užším zaměřením na parkinsonské syndromy (Parkinsonova nemoc, atypické parkinsonismy).

Somnologický program

Diagnostika a léčba onemocnění vázaných na spánek (nejčastěji obstrukční spánkové apnoe nebo nespavosti). V rámci programu existuje pracoviště spánkové medicíny.

Program pro bolesti hlavy

Diagnostika a léčba komplikovaných primárních bolestí hlavy (především migrény a cluster headache) nebo sekundárních bolestí hlavy po cévních mozkových příhodách či úrazech.