Naše oddělení poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v celém rozsahu oboru neurologie.

Diagnostické a terapeutické postupy pravidelně upravujeme dle nejnovějších národních a mezinárodních doporučení a zásadních poznatků.

Pro bližší informace klikněte na jednotlivé okruhy specializace.

Diagnostika a léčba epileptických i neepileptických záchvatů. Dispenzarizace pacientů s veškerými typy epilepsií .

Diagnostika a léčba mimovolních poruch hybnosti (zpomalení, třes, abnormální pohyby, tiky) s užším zaměřením na parkinsonské syndromy (Parkinsonova nemoc, atypické parkinsonismy).

Diagnostika a léčba zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému infekčního i autoimunitního původu (např.klíšťová meningoencefalitida, roztroušená skleróza a autoimunitní encefalitidy).

Diagnostika a terapie pacientů s degenerativně i nedegerativně podmíněnou demencí nebo izolovanou kognitivní poruchou (poruchy paměti, zrakově-prostorové orientace, pozornosti, sociálních dovedností).

Diagnostika a léčba onemocnění periferního nervového systému a kosterních svalů (například polyneuropatie, myastenia gravis, amyotrofická laterální skleróza). V rámci programu je ustanoveno regionální centrum pro diagnostiku a léčbu spasticity pomocí botulotoxinu.

Diagnostika primárního nebo metastatického nádorového postižení centrálního i periferního nervového systému a terapeutická spolupráce s neurochirurgy a onkology.

Diagnostika a léčba celého spektra neurologických onemocnění dětí od narození po dovršený 18.rok věku s užším zaměřením na dětské epilepsie.

Diagnostika a léčba pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou nebo mozkovou žilní trombózou. V rámci programu je ustanoveno akreditované centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (iktové centrum).

Diagnostika a léčba komplikovaných primárních bolestí hlavy (především migrény a cluster headache) nebo sekundárních bolestí hlavy po cévních mozkových příhodách či úrazech.

Poznámka: Nekomplikované bolesti hlavy bez předchozí základní diagnostiky nejsou indikovány ke sledování ve specializované ambulanci !

Diagnostika a léčba onemocnění vázaných na spánek (nejčastěji obstrukční spánkové apnoe nebo nespavosti). V rámci programu existuje pracoviště spánkové medicíny.

Diagnostika a konzervativní léčba bolestí krční, hrudní či bederní páteře s neurologickými příznaky (poruchy hybnosti nebo citlivosti končetin, poruchy močení, neztišitelné bolesti v končetinách nereagující na léčbu bolesti praktickým lékařem).

Poznámka: Prosté bolesti zad BEZ neurologických příznaků nepatří do péče oboru neurologie !!!