Spektrum péče Rozsah poskytované péče

Naše oddělení poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v celém rozsahu oboru neurologie.

Významné subspecializace jsou uspořádány do jednotlivých programů.

Diagnostické a terapeutické postupy pravidelně upravujeme dle nejnovějších národních a mezinárodních doporučení a zásadních poznatků.

Významné specializace


Program neurovaskulární

Cévní onemocnění mozku a míchy


Program neuromuskulární

Onemocnění periferních nervů a kosterních svalů


Program neurokognitivní

Onemocnění vyšších nervových funkcí


Program neuropediatrický

Neurologická onemocnění dětského a adolescentního věku


Program extrapyramidový

Onemocnění s mimovolními pohyby


Program epileptologický

Epileptická záchvatovitá onemocnění


Program somnologický

Poruchy spánku a bdění


Program vertebrogenní

Bolesti zad s neurologickými příznaky


Program pro bolesti hlavy

Komplikované primární bolesti hlavy