Na základě opakujících se dotazů ze strany pacientů jsme připravili nejčastější odpovědi na ty nejčastější otázky. Samozřejmě se jedná o zevšeobecnění, což je nutné vzít na vědomí.

Okruh 1: Hospitalizace

Jak dlouho budu v nemocnici?

Délka pobytu v nemocnici nejde nikdy dopředu odhadnout, protože záleží na mnoha okolnostech. Všeobecně ale platí, že při nekomplikovaném a standardním průběhu je délka hospitalizace následující:

  • Ischemická mozková příhoda - cca 4-7 dní
  • Krvácivá mozková příhoda - cca 7-14 dní
  • Subarachnoidální krvácení - cca 14-21 dní
  • Náhlý závrativý stav původem z vnitřního ucha - cca 2-4 dny
  • Epileptický záchvat - cca 1-2 dny
  • Bolesti zad s neurologickými příznaky v končetinách - cca 5-10 dní
  • Stavy po operaci zad - cca 3-10 dní
  • Virové záněty mozku a mozkových blan - cca 5-10 dní
Co všechno potřebuji v nemocnici?

Při pobytu na JIP: základní hygienické potřeby, případně pyžamo/noční košile - zde ale velmi záleží na stavu pacienta

Při pobytu na standardním oddělení: hygienické potřeby, brýle a naslouchadlo, noční a denní oblečení, přezuvky, pevné boty k rehabilitaci, příbor, toaletní papír, něco k "zabavení"

Nově přijatým pacientům samozřejmě zajistíme základní vybavení z našich zásob, nicméně v průběhu hospitalizace je nutné si zajistit vlastní přes blízké osoby.

Při příchodu do nemocnice berte prosím sebou poslední nejaktuálnější lékařské zprávy, které máte doma k dispozici. Také nezapomeňte si přinést své léky a ideálně i seznam léků s dávkováním. 

Co musím dodržovat během hospitalizace?

Jednoznačně musíte dodržovat řád oddělení, který je k nahlédnutí na nástěnce na chodbě oddělení. Naprosto zásadní je spolupráce pacienta s ošetřujícím personálem a respektování zásad slušného chování. 

Co mne čeká během hospitalizace?

Přijímacím lékařem je během vstupního vyšetření naplánován diagnosticko-terapeutický plán a režimová opatření pro každého pacienta individuálně. S tímto plánem budete postupně seznamováni ošetřujícím lékařem a sestrami během hospitalizace. 

Kdy se dozvím výsledky z provedených vyšetření?

Výsledky vyšetření se dozvíte od ošetřujícího lékaře zpravidla následující den během vizity. V případě významných nálezů jste informováni neprodleně, jakmile to okolnosti dovolí. Samozřejmě je možné se na svůj zdravotní stav kdykoliv zeptat.

Jak se dozví blízké osoby informace o mém zdravotním stavu?

Během příjmu pacient vyplní s příjmovou sestrou protokoly, mezi kterými je i určení osob, které mohou být informovány o zdravotním stavu pacienta. Tyto osoby se mohou obrátit na ošetřujícího lékaře v době k tomu určené mezi 14 a 15 hodinou. Jednoznačně preferujeme osobní setkání. Informace po telefonu poskytujeme pouze po sdělení domluveného hesla. 

Kdo mne bude ošetřovat?

Každý pacient je v péči ošetřujícího lékaře, který dochází každý den na ranní vizitu. Ošetřující lékař je určen rozpisem práce dle primáře oddělení. Od 15:30 hod do 07:00 hod následujícího dne a během víkendů je pacient v péči lékaře ve službě (dle aktuálního rozpisu služeb). 

Proč musím odevzdávat své léky, když to jinde nebylo nutné?

Protože to stanoví řád našeho oddělení. 

Proč beru jiné léky než doma?

Během hospitalizace dochází ke změnám v užívaných lécích dle aktuálního zdravotního stavu. Druhým důvodem je využití jiných výrobců léku se stejnou účinnou látkou, tudíž "tableta vypadá jinak".

Proč nemám polohovací postel, když někdo jiný jí má?

Postele se na oddělení pozvolna obměňují, takže polohovací postel není zdaleka na každém pokoji. Přednostně mají nárok na polohovací postel lidé s poruchou hybnosti (například ochrnutí pacienti po cévní mozkové příhodě).

Proč musím mít žilní kanylu nebo močovou cévku?

Všechny hadičky, cévky a podobné věci máte pouze na nezbytně nutnou dobu. Jakmile pomine důvod využítí těchto vstupů, tak jsou odstraněny.

Proč nedostanu toaletní papír, příbor atd.?

Mimo jiné protože poplatek za hospitalizační den byl zrušen a nemocnice není hotelový komplex. Finance jdou především do zdravotní péče (například CT vyšetření, léky, polohovací postele...) a na mzdy zdravotníků, kteří tuto péči pro Vás zajišťují.

Proč nemám WC na pokoji?

Protože takto byla budova naprojektována. 

Proč musím na některá vyšetření přes dvůr?

Protože jsme nemocnice pavilonového typu a spojovací trakt je teprve projektován. 

Co mi rodina může přinést za jídlo? A můžu kávu?

Záleží na zavedených dietních opatřeních u každého pacienta. Jednoznačně ale nedoporučujeme sycené i nesycené minerální vody nebo tvz."sladká" pití (kolové nápoje, sladké ledové čaje atd). Ideální pro běžný pitný režim je čaj a nesycená pramenitá voda.

Kdy a kam si mohu jít zakouřit?

Pokud Vám cigareta stojí za zničené zdraví, tak kouření je dovoleno mimo objekt nemocnice. 

Proč jsem byl přeložen z JIP na standardní stanici?

Protože Váš stav již nevyžaduje pobyt na jednotce intenzivní péče. 

Kdy bude propouštěcí zpráva a budu moci odejít domů?

Propouštění pacientů probíhá obvykle po 13. hodině, vyjma plánovaných překladů do jiných zdravotnických zařízení. Pokud to aktuální situace na oddělení dovoluje, tak propuštění probíhá i dříve.

Proč nedostanu sanitku na cestu domů?

Důvody k předpisu transportní sanity určuje zdravotní pojišťovna. Pokud nesplňujete tyto podmínky, tak nemáte na sanitku nárok.

Proč jdu na lůžka následné péče a nemohu zůstat zde?

Vysvětlení je jednoduché. Váš stav aktuálně nevyžaduje pobyt na akutním neurologickém lůžku a zároveň není indikován překlad na akutní rehabilitační oddělení. V případě, že rodina nemá možnost si Vás vzít do domácí péče a zároveň nejste schopen/schopna se o sebe postarat, tak jediným východiskem je překlad na oddělení dlouhodobé péče k pokračování rekonvalescence.

Proč nejsem přeložen na rehabilitační oddělení?

Protože tento překlad nebyl indikován po konzultaci s oddělením akutní rehabilitace (důvody jsou různé a individuální).

Okruh 2: Ambulantní vyšetření

Jak se objednat k neurologickému vyšetření?

Objednání je možné telefonicky (viz.kontakty na jednotlivé ambulance v záložce pracoviště) nebo ideálně osobně. Pacienti bez řádné žádanky od odesílajícího lékaře sice budou objednáni, nicméně musí počítat s výrazně delší objednací dobou (z kapacitních důvodů). 

Proč jsou tak dlouhé čekací doby?

Důvodů je mnoho, namátkou od neukázněnosti pacientů (nedostaví se k vyšetření a termín zbytečně propadá), přes neovlivnitelné situace (nemoci lékařů, čerpání dovolené) po zahlcení ambulancí pacienty s problematikou nepatřící do péče neurologie (zejména prosté bolesti zad).

Kdo mne bude vyšetřovat? A proč mám pokaždé jiného lékaře?

Naši lékaři se ve všeobecných ambulancích střídají dle aktuálního rozpisu práce.

Kam a kdy si mám volat o výsledky?

Pokud se s lékařem během vyšetření domluvíte na dalším telefonickém kontaktu ohledně informací a dalšího postupu, tak volejte na příslušnou ambulanci ve všední dny od 08:00 do 10:00 hodin. 

Mohu u Vás dostat infuze na bolesti?

Nikoliv, infuzní stacionář slouží jen a pouze pro potřeby neurologického oddělení. 

Zde můžete zaslat individuální dotaz k provozu našeho oddělení. Doba odpovědi na dotaz se v závislosti na naší vytíženosti prodloužit i na 14 dní.

Upozornění - tento formulář neslouží k posouzení jednotlivých případů ani Vašich zdravotních obtíží !!

Upozornění 2 - na anonymní dotazy nebude reagováno