Nejčastější diagnózou je syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) dospělého věku, následuje syndrom neklidných nohou (RLS) a chronická nespavostí.

Nespavost (insomnie):

 • Chronická nespavost trvající minimálně 6 měsíců a nereagující na standardní léčbu praktickým lékařem nebo psychiatrem
 • Chronická nespavost s abusem hypnotik

Poruchy cirkadiánní rytmicity spánku a bdění:

 • Poruchy spánku ze směnného provozu
 • Předčasné usínání a časné probouzení
 • Pozdní usínání s pozdním probouzením
 • Nepravidelný rytmus spánku a bdění
 • Volně běžící rytmus spánku a bdění
 • Poruchy spánku ze změny časových pásem (Jet-Lag syndrom)

Nadměrná denní spavost (hypersomnolence):

 • Primární centrální syndromy s hypersomnolencí (narkolepsie s/bez kataplexie, idiopatická hypersomnie, Kleine-Levinův syndrom)
 • Hypersomnolence z užívání návykových látek, léků nebo v rámci somatického či psychiatrického onemocnění
 • Chronická spánková insuficience

Poruchy dýchání ve spánku a chrápání:

 • Syndrom obstrukční spánkové apnoe u dospělých a dětí od 13ti let
 • Syndromy s centrální spánkovou apnoe
 • Syndromy s primární alveolární hypoventilací dospělých
 • Syndrom obezita hypoventilace
 • Syndromy alveolární hypoventilace při somatických onemocněních (nervosvalová, CHOPN/astma bronchiale, kyfoskolioza atd.)
 • Onemocnění s hypoxémie bez hypoventilace

Abnormální chování ve spánku:

 • Probuzení se zmateností, noční děsy a námesíčnictví
 • Poruchy příjmu potravy ve spánku, sexsomnie
 • Poruchy chování v REM spánku
 • Spánková paralýza a halucinace
 • Noční můry
 • Syndrom neklidných nohou a onemocnění s periodickými pohyby dolních končetin
 • Noční křeče v končetinách
 • Skřípání zuby, abnormální zvuky ve spánku (včetně chrápání)
 • Spánkový myoklonus