Regionální centrum diagnostiky a léčby spasticity

Laboratoř EMG

Součásti pracoviště

  • Laboratoř elektromyografie
  • Neuromuskulární poradna
Vedoucí lékařMUDr. Petra Bodnárová
Další lékařiMUDr. Lucie Poláčková, MUDr. Jan Kubík
Telefon - EMG laboratoř474 447 287

Spasticita představuje abnormálně zvýšené svalové napětí, které omezuje aktivní pohyb a může způsobovat pacientovi bolest. Dystonii můžeme vnímat jako křečovité kroutivé pohyby na různých částech těla. Centrum, jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji, využívá lokální léčbu botulotoxinem pod EMG kontrolou a ultrazvukovou navigací. V roce 2019 bylo provedeno 280 aplikací.

Důležitou součástí péče o pacienty s již rozvinutou poruchou pohybu je rehabilitace. Využíváme spolupráce s rehabilitačním oddělením a se specializovanými rehabilitačními ústavy. Fyzioterapeutky mohou ve vybraných případech docházet za pacienty do domácího prostředí. Ke zlepšení mobility indikujeme kompenzační pomůcky (například rollátory, mechanické či elektrické invalidní vozíky).