Laboratoř neurosonologie

Neurosonologové

  • MUDr. Ján Macko
  • MUDr. Alena Táboříková
  • MUDr. Pavlína Josefíková
  • prim. MUDr. Jiří Neumann
LaborantkaHana Kohoutová
Vyšetřovací modality

  • Duplex vyšetření extrakraniálních tepen mozku
  • Transkraniální barevná sonografie
  • Stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity

Laboratoř neurosonologie patří do neurovaskulárního programu a je integrální součástí iktového centra. Ultrazvukové vyšetření mozkových a krčních tepen v reálném čase umožňuje posoudit funkční stav krevního zásobení mozku. Na našem oddělení bylo v roce 2019 provedeno celkem 562 vyšetření.

Pacient je vyšetřován v neurosonologické laboratoři vleže na zádech ultrazvukovou sondou v oblasti krku a hlavy. Vyšetření provádí lékař s funkční odborností v neurosonologii. Cílem metody je zhodnocení funkčního stavu krevního oběhu mozku, respektive přívodných (extrakraniálních) a nitrolebních (intrakraniálních) tepen.

Aloka Prosound Alpha 7
Rimed Digi Lite