Laboratoř neurosonologie (NS)

Laboratoř neurosonologie patří do neurovaskulárního programu a je integrální součástí iktového centra. Ultrazvukové vyšetření mozkových a krčních tepen v reálném čase umožňuje posoudit funkční stav krevního zásobení mozku. Na našem oddělení bylo v roce 2018 provedeno celkem 644 vyšetření.

Laborantka: Hana Kohoutová
Lékaři: Dr. Táboříková, Dr. Macko, Dr. Josefíková, prim. Neumann

Neurosonologické pracoviště
Neurosonologické pracoviště

Pacient je vyšetřován v neurosonologické laboratoři vleže na zádech ultrazvukovou sondou v oblasti krku a hlavy. Vyšetření provádí lékař s funkční odborností v neurosonologii. Cílem metody je zhodnocení funkčního stavu krevního oběhu mozku, respektive přívodných (extrkraniálních) a nitrolebních (intrakraniálních) tepen.

Duplexní vyšetření extrakraniálních tepen mozku: zhodnocení karotických a vertebrálních tepen doplněné o vyšetření podklíčkových tepen

Transkraniální barevná sonografie (TCCS): zhodnocení hlavních kmenů nitrolebních tepen

Vyšetření patentního foramen ovale (PFO): detekce vývojově přetrvávající zkratové komunikace mezi srdečními síněmi s průnikem neokysličené žilní krve rovnou do tepenného oběhu, tato abnormální komunikace nese riziko zanesení embolizačního materiálu do mozkového oběhu s uzávěrem mozkové tepny (aktuálně nedostupné)

Detekce přítomnosti mikroembolizací do mozkového oběhu: vyšetření mozkového oběhu na přítomnost drobných embolizací ze srdce, vzestupné aorty či krčních tepen

Stanovení cerebrovaskulární rezervní kapacity: zhodnocení mozkového průtoku při zátěžové situaci (zadržení dechu) u pacientů s uzavřenými či významně zúženými přívodnými tepnami

Lékařka MUDr. Pavlína Josefíková během neurosonologického vyšetření
Lékařka MUDr. Pavlína Josefíková během neurosonologického vyšetření

Přístroje k neurosonologickému vyšetření

Aloka Prosound Alpha 7<br>Zdroj: www.uniquemedical.sk
Aloka Prosound Alpha 7
Zdroj: www.uniquemedical.sk
Rimed Digi Lite<br>Zdroj: www.alliancebiomedica.com
Rimed Digi Lite
Zdroj: www.alliancebiomedica.com