Laboratoř evokovaných potenciálů

Laboratoř evokovaných poteniciálů

Elektromyografisté

  • MUDr. Petra Bodnárová
  • MUDr. Helena Straková
  • MUDr. Jan Kubík
Laborantky

  • Milena Schöndeldová
  • Lenka Patková
Vyšetřovací modality

  • Kmenové evokované potenciály (BAEP)
  • Zrakové evokované potenciály (VEP)
  • Senzitivní evokované potenciály (SEP)
  • Motorické evokované potenciály (MEP)
Telefon474 447 286

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP) slouží k diagnostice poruch nervových drah pro hybnost, citlivost, zrak nebo sluch. Na našem oddělení bylo v roce 2019 provedeno celkem 710 vyšetření. Evokované potenciály představují odpověď nervových drah, respektive mozku na jejich podráždění zvenčí (neboli stimulaci). Vyšetření je indikováno při podezření na poškození nervové dráhy zajišťující volní hybnost (cílenou motoriku), citlivost (senzitivitu), zrak či sluchově-rovnovážné funkce.

Jednotlivé typy funkčních drah vyžadují odpovídající a standardizovanou stimulaci k vyvolání elektrické odpovědi. Získané hodnoty z registračních elektrod jsou porovnány s referenčními hodnotami.

Kmenové evokované potenciály (BAEP): Detekce elektrické odpovědi na sluchový podnět aplikovaný do sluchátek na uších pacienta (na jedné straně šum, na druhé straně pravidelný tón).

Zrakové evokované potenciály (VEP): Sledování elektrické odpovědi zrakové dráhy na její podráždění zrakovým stimulem z obrazovky, kterou pacient sleduje během vyšetření.

Somatosenzitivní evokované potenciály (SSEP): Snímání elektrické odpovědi na jemné elektrické podráždění v oblasti zápěstí pro horní končetiny a v oblasti vnitřního kotníku pro dolní končetiny.

Motorické evokované potenciály (MEP): Během vyšetření je stimulována motorická oblast mozku a míchy pomocí magnetické cívky. Registrace probíhá z elektrod nad svaly horních a dolních končetin.

POZOR – nelze vyšetřit pacienty s kardiostimulátorem nebo pacienty s magnetickým kovem v těle (po úrazu, po operaci…)

POZOR – na vyšetření si přeneste dioptrické brýle, pokud je máte předepsané !!

Magnetický stimulátor k provedení motorických evokovaných potenciálů