Laboratoř evokovaných potenciálů (EP)

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP) slouží k diagnostice poruch nervových drah pro hybnost, citlivost, zrak nebo sluch. Na našem oddělení bylo v roce 2018 provedeno celkem 731 vyšetření.

Laborantky: Renata Michánková, Lenka Patková, Milena Schönfeldová
Lékaři: Dr. Kubík, Dr. Straková, Dr. Bodnárová

Laboratoř evokovaných potenciálů
Laboratoř evokovaných potenciálů

Evokované potenciály představují odpověď nervových drah, respektive mozku na jejich podráždění zvenčí (neboli stimulaci). Vyšetření je indikováno při podezření na poškození nervové dráhy zajišťující volní hybnost (cílenou motoriku), citlivost (senzitivitu), zrak či sluchově-rovnovážné funkce.

Jednotlivé typy funkčních drah vyžadují odpovídající a standardizovanou stimulaci k vyvolání elektrické odpovědi. Získané hodnoty z registračních elektrod jsou porovnány s referenčními hodnotami.

Somatosenzitivní evokované potenciály (SSEP): Snímání elektrické odpovědi na jemné elektrické podráždění v oblasti zápěstí pro horní končetiny a v oblasti vnitřního kotníku pro dolní končetiny.

Motorické evokované potenciály (MEP): Během vyšetření je stimulována motorická oblast mozku a míchy pomocí magnetické cívky. Registrace probíhá z elektrod nad svaly horních a dolních končetin.

POZOR - nelze vyšetřit pacienty s kardiostimulátorem nebo pacienty s magnetickým kovem v těle (po úrazu, po operaci...)

Kmenové evokované potenciály (BAEP): Detekce elektrické odpovědi na sluchový podnět aplikovaný do sluchátek na uších pacienta (na jedné straně šum, na druhé straně pravidelný tón).

Zrakové evokované potenciály (VEP): Sledování elektrické odpovědi zrakové dráhy na její podráždění zrakovým stimulem z obrazovky, kterou pacient sleduje během vyšetření.

POZOR - na vyšetření si přeneste dioptrické brýle, pokud je máte předepsané !!