Laboratoř elektromyografie

Laboratoř EMG

Elektromyografisté

  • MUDr. Petra Bodnárová
  • MUDr. Helena Straková
  • MUDr. Jan Kubík
Laborantky

  • Milena Schöndeldová
  • Lenka Patková
Vyšetřovací modality

  • Jehlová EMG
  • Kondukční EMG
  • Vyšetření nervosvalového přenosu
Telefon474 447 287

Elektromyografická laboratoř (EMG) slouží k objektivní diagnostice postižení periferních nervů, kosterních svalů a spojení mezi nimi. Kosterní svaly je možné vyšetřovat jehlovou EMG, při které je sledována elektrická aktivita přímo ve svalech. Tato metoda umožní rozlišit postižení svalu či nervu. Vyšetření vodivosti periferních nervů se provádí kondukční studií. Vyšetřují se motorické nervy (které ovládají kosterní svaly) nebo senzitivní nervy (které vedou informace o citlivosti na bolest, teplotu, polohu částí těla atd). V roce 2019 bylo provedeno celkem 1601 EMG vyšetření.

Elektromyograf

Elektromyograf se skládá z řídící procesorové jednotky, zesilovače signálu a elektrod. Zjistěné parametry jsou během vyšetření viditelné na obrazovce přístroje a následně zaznamenány do EMG záznamu. Vyšetření provádí elektromyografista s příslušným vzděláním a funkční licencí.