Laboratoř elektroencefalografie

Součásti pracoviště

  • Dospělé EEG - oddělení
  • Dospělé EEG - ambulance
  • Dospělé EEG - poliklinika
  • Dětské EEG - poliklinika
  • Kontinuální EEG - JIP
Vyšetřovací modality

  • EEG s hyperventilací a fotostimulací
  • EEG po spánkové deprivaci
  • Kontinuální EEG

Elektroencefalografie (EEG) patří mezi elektrofyziologické metody, které monitorují elektrickou aktivitu mozku pomocí elektrod uložených na povrchu hlavy. Hlavní využití je v epileptologii a pomocné diagnostice poruch vědomí. V roce 2019 bylo provedeno v našich laboratořích 3123 EEG vyšetření, z toho 1065 dětských záznamů.

Mezi nejčastější indikace EEG vyšetření patří:

Epileptické a neepileptické záchvaty

Metabolické a zánětlivé encefalopatie

Neurodegenerativní onemocnění mozku

Poruchy chování

EEG laborantky

Michaela Wittmanová

Hana Jirásková

Lada Součková

Lenka Patková

Hana Kohoutová

Milena Schönfeldová

Průběh EEG vyšetření

Standardní EEG vyšetření probíhá v laboratorních podmínkách za současného vyloučení všech rušivých vlivů. Pacient je vyšetřován vleže na zádech a na hlavě má připevněnou EEG čepici se snímacími elektrodami, které jsou rozmístěné dle předepsaného rozložení. Celé vyšetření trvá cca 20 minut.

 

Aktivační metody

V určitých fázích vyšetření je pacient laborantkou vyzván k otevírání či zavírání očí nebo k prohloubení dýchání (tzv.hyperventilace). Součástí monitorace je též fotostimulace, při které má pacient zavřené oči a současně je osvětlován blikajícím světlem ve zvolené frekvenci.