Laboratoř elektroencefalografie (EEG)

Elektroencefalografie (EEG) patří mezi elektrofyziologické metody, které monitorují elektrickou aktivitu mozku pomocí elektrod uložených na povrchu hlavy. Hlavní využití je v epileptologii a pomocné diagnostice poruch vědomí. V roce 2018 bylo provedeno v našich laboratořích 3303 EEG vyšetření.

Laborantky: Milena Schönfeldová, Lada Součková, Hana Jirásková, Hana Kohoutová, Michaela Wittmanová, Lenka Patková
Lékaři: Dr. Stará, Dr. Pouzar, Dr. Bodnárová, prim. Neumann, Dr. Rytířová, Dr. Sušická, Dr. Zdvořilá, Dr. Hönigová, Dr. Šimečková

Laboratoř elektroencefalografie
Laboratoř elektroencefalografie

Standardní EEG vyšetření probíhá v laboratorních podmínkách za současného vyloučení všech rušivých vlivů. Pacient je vyšetřován vleže na zádech a na hlavě má připevněnou EEG čepici se snímacími elektrodami, které jsou rozmístěné dle předepsaného rozložení.

Celé vyšetření trvá cca 20 minut, v určitých fázích je pacient laborantkou vyzván k otevírání či zavírání očí nebo k prohloubení dýchání. Součástí standardně bývá i fotostimulační aktivace, při které má pacient zavřené oči a současně je osvětlován blikajícím světlem.

POZOR - pacient by měl mýt před vyšetřením umyté a odmaštěné vlasy, neměl by být nevyspalý

Skalpové elektrody ke snímání elektrické aktivity mozku
Skalpové elektrody ke snímání elektrické aktivity mozku