Jednotka intenzivní péče

Počet lůžek5 JIP lůžek + 1 izolované lůžko + 2 intermediární lůžka
Vedoucí lékařMUDr. Ján Macko
Staniční sestraPetra Pöschlová
Telefon - sesterna474 447 239
Návštěvní hodiny14:00 - 17:00 hod

Lůžkové pracoviště intenzivní péče je tvořeno 8 monitorovanými lůžky. Jedno lůžko je umístěné v izolačním boxu, dvě lůžka jsou na samostatném pokoji a zbytek v centrálním sále. Součástí JIP je izolovaný pokoj spánkové laboratoře. Na jednotce intenzivní péče jsou hospitalizováni pacienti s hrozícím či probíhajícím selháním životních funkcí. V roce 2018 bylo na JIP hospitalizováno celkem 442 pacientů.

Mezi nejčastější kritické stavy na JIP patří:

Akutní cévní mozková příhoda – ischemická či hemoragická

Poruchy vědomí

Kumulované epileptické záchvaty nebo status epilepticus

Myastenické či cholinergní krize

Kraniocerebrální poranění

Akutní zánětlivé polyradikulopatie (AIDP)

Kritické stavy komplikující základní neurologické onemocnění (šokové stavy, dechové nebo srdeční selhání)

Personál JIP

Zdravotní sestry: Martina Zalabová, Lenka Merxbauerová, Jana Pospíchalová, Pavlína Marková, Silvie Valešová, Dana Blahová, Svatava Mazalová, Simona Procházková, Blanka Bidmonová, Šárka Neradová, Pavlína Friedlová, Lucie Dibelková, Andrea Lisková, Kateřina Vaníčková, Iveta Vojtěchová, Simona Dvořáková
Zdravotní asistent: Rudolf Barták
Ošetřovatelka: Ludmila Šerá
Sanitářky: Jana Hošková, Lenka Řeháčková

Vybavení pracoviště

Vybavení JIP odpovídá platné legislativě pro pracoviště intenzivní péče druhého typu. Standardně provádíme kardiorespirační monitoraci (kontinuální EKG, měření krevního tlaku invazivní i neinvazivní metodou, měření centrálního žilního tlaku, kapnometrie, saturace hemoglobinu kyslíkem…) nebo kontinuální EEG monitoraci. Dostupné bedside ultrazvukové vyšetření umožňuje sledování extrakraniálních nebo intrakraniálních tepen mozku či základní echokardiografické vyšetření srdce. Tři plicní ventilátory jsou určeny k umělé plicní ventilaci.