Iktové centrum

Dr. Šimečková na CT vyšetření

Součásti pracoviště

  • Monitorovaná lůžka JIP
  • Akutní lůžka standardní stanice
  • Laboratoř neurosonologie
  • Neurovaskulární poradna
  • Ambulance klinické logopedie
Vedoucí lékařprim. MUDr. Jiří Neumann
Iktový telefonveřejnosti nepřístupný

V rámci neurovaskulárního programu je od roku 2010 ustanoveno akreditované centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (zkráceně iktové centrum, IC), které zajišťuje nepřetržitou odbornou péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou v jihozápadní části Ústeckého kraje (oblast cca 200 000 obyvatel). Centrum je oprávněno k léčbě systémovou intravenozní trombolýzou (IVT) ke zprůchodnění uzavřené tepny v mozkovém krevním oběhu. Centrum je registrováno v databázi RES-Q, v mezinárodním registru trombolytické terapie mozkového infarktu SITS a je zapojeno do mezinárodního projektu Angels Initiative.

V rámci nemocnice je nepostradatelná spolupráce s rehabilitačním, radiologickým, anesteziologicko-resuscitačním a interním oddělením. Úzká spolupráce je s regionálním komplexním cerebrovaskulárním centrem v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem.

Indikátory kvality iktového centra

Indikátory kvality za rok 2018 (*.pdf)

Indikátory kvality za rok 2017 (*.pdf)

Léčba systémovou trombolýzou

U pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří jsou indikováni ke specifické léčbě, podáváme intravenózní systémovou trombolýzu (IVT). Tato látka (Altepláza) podávaná ve formě injekce s navazující nitrožilní infuzí rozvolňuje akutní uzávěr tepny zásobující mozkovou tkáň a obnovuje krevní průtok postiženou oblastí.

V roce 2019 jsme podali celkem 112 systémových trombolýz v průměru do 15 minut od přijetí pacienta.

Neurorehabilitace po CMP

Nedílnou součástí komplexní péče o pacienty po cévních mozkových příhodách je fyzioterapie, ergoterapie a logopedie. Souhrně hovoříme o rehabilitaci pacienta s cílem návratu zpět do života s co možná nejmenším (a ideálně žádným) handicapem. S rehabilitací začínáme prakticky od prvních dní dle zdravotního stavu pacienta. Nejprve jednofázově dopoledne, později dvoufázově i časně odpoledne (u vybraných pacientů).

V indikovaných případech pokračujeme v rekonvalescenci překladem na akutní rehabilitační oddělení Nemocnice Chomutov nebo přímo do specializovaných rehabilitačních ústavů a léčeben. Zásadním předpokladem úspěšné rehabilitace je aktivní účast pacienta a snaha o spolupráci s rehabilitačními pracovníky.

Fyzioterapeutka Míla Dvořáčková s rehabilitačním přístrojem ArmeoSpring (C)

Někteří pacienti po cévní mozkové příhodě mohou rozvinout na postižené části těla tzv. spasticitu, což je abnormálně zvýšené svalové napětí, které může omezovat aktivní pohyb nebo vyvolává bolest. Součástí péče o tyto pacienty je léčba botulotoxinem k uvolnění nadměrného svalového napětí, kterou poskytujeme v rámci regionálního centra spasticity. Na léčbě spasticity se podílí i lékaři rehabilitačního oddělení naší nemocnice.