Pracoviště

Specializovaná pracoviště

Neurologické oddělení v Chomutově se skládá ze tří částí – z lůžkových oddělení (JIP, standardní stanice), ambulancí s poradnami a infúzním stacionářem a z laboratorního komplementu (elektrofyziologické laboratoře, spánková laboratoř a neurosonologie). Specificky jsou vymezeny tři funkční celky s nadregionálním přesahem působnosti – iktové centrum, pracoviště spánkové medicíny a regionální centrum diagnostiky a léčby spasticity.

Lůžková oddělení

Ambulance a poradny

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Ordinační doba 08:00 – 15:00 hod, polední pauza 12:00 – 12:30 hod

Sestra: Vladimíra Kelbichová
Telefon: 474 447 283

Upozornění: Objednávání do specializované poradny na základě doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin.

 

Poradna neurovaskulární
prim. MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Ján Macko, MUDr. Alena Táboříková, MUDr. Pavlína Josefíková

Poradna se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí cévních onemocnění mozku. Dispenzarizováni jsou zejména pacienti po cévních mozkových příhodách (mrtvicích) s funkčními následky, kteří vyžadují další neurologické sledování a péči. Blíže viz neurovaskulární program nebo iktové centrum.


Poradna epileptologická
MUDr. Lenka Hönigová, MUDr. Helena Rytířová

V poradně jsou dispenzarizováni pacienti s proběhlým epileptickým záchvatem nebo již s diagnostikovanou epilepsií. Blíže viz epileptologický program.


Poradna pro extrapyramidová onemocnění
prim. MUDr. Jiří Neumann

V poradně jsou diagnostikováni, léčeni a sledováni pacienti s mimovolními (vůlí neovlivnitelnými) poruchami hybnosti. Nejčastější dispenzarizovanou diagnózou je Parkinsonova nemoc a esenciální třes. Pro bližší informace viz extrapyramidový program.


Poradna neuromuskulární
MUDr. Petra Bodnárová

Poradna se zabývá diagnostikou a léčbou nervosvalových onemocnění, nejčastěji typu polyneuropatie nebo periferních úžinových syndromů. V rámci poradny probíhá ambulantní aplikace imunomodulační terapie (např.intravenozní imunoglobulinů – IVIG nebo cytostatik). Blíže viz neuromuskulární program.


Poradna pro bolesti hlavy
MUDr. Milena Zdvořilá

Poradna pro bolesti hlavy diagnostikuje a léčí pacienty s komplikovanými primárními bolestmi hlavy (např.migréna), kteří nedostatečně reagují na standardní léčbu u praktického lékaře či všeobecného neurologa. Blíže viz program pro bolesti hlavy.


Poradna somnologická
MUDr. Kamil Slowik

Pacienti s poruchami spánku a bdění jsou diagnostikováni a léčeni v rámci spánkového pracoviště (respektive somnologického programu), jehož součástí je i specializovaná poradna.

Přímé kontakty: detailní informace pro objednání viz odkaz spánkové pracoviště
email: spanek@neurocv.cz
spánkový mobil: 797 605 105 (pracovní dny, 08:00 – 12:00 hod)


Poradna neurokognitivní
MUDr. Kamil Slowik, MUDr. Milena Zdvořilá

Pacienti s demencí a jinými kognitivními poruchami (např.delirium, poruchy chování) jsou diagnostikováni a léčeni v rámci specializované kognitivní poradny. Více viz neurokognitivní program.

Ambulance – nemocnice

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Ordinační doba 08:00 – 15:00 hod, polední pauza 12:00 – 12:30 hod

Sestra: Vlasta Nová
Lékař: dle aktuálního rozpisu
Telefon: 474 447 771

Upozornění: Objednávání ve všední dny osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin. Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).

Ambulance – poliklinika

Budova polikliniky, uzel B, 5.patro
Ordinační doba 06:30 – 15:00 hod, polední pauza 12:00 – 12:30 hod

Sestra: Michaela Wittmanová, Kamila Fusová
Lékař: dle aktuálního rozpisu
Telefon: 474 447 772

Upozornění: Objednávání ve všední dny osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin. Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Ordinační doba nepřetržitá

Sestra: Vlasta Nová, Vladimíra Kelbichová, sestry JIP a standardního oddělení
Lékař: dle aktuálního rozpisu
Telefon: 474 447 771 (07-15 hod), 474 447 491 (15-07 hod)

UPOZORNĚNÍ !!!

Ambulance je určena pouze pro akutní neurologická onemocnění, která vyžadují okamžitou lékařskou péči pro riziko z prodlení. Především se jedná o pacienty transportované rychlou záchrannou službou pro cévní mozkové příhody, epileptické záchvaty, náhle vzniklé poruchy hybnosti, citlivosti, zraku nebo bolesti hlavy nereagující na standardní domácí léčbu.

V žádné případě ambulance nenahrazuje péči praktických lékařů či běžnou lékařskou pohotovostní službu !!!

DO TÉTO AMBULANCE NENÍ MOŽNÉ SE PLÁNOVANĚ OBJEDNÁVAT !!!

Budova polikliniky, uzel B, 3.patro
Ordinační doba 08:00 – 14:00 hod, polední pauza 12:30 – 13:00 hod
Konzilia na dětském oddělení 14:00 – 15:00 hod

Sestra: Jindřiška Hrubá
Lékař: MUDr. Renata Sušická
Telefon: 474 447 860

Upozornění: Objednávání ve všední dny osobně, telefonicky či emailem (jindriska.hruba@kzcr.eu) na základě doporučení dětské praktického lékaře nebo dětského ambulantního specialisty.
– objednávání 07:30 – 08:00 hod
– objednávání + výsledky 13:00 – 14:00 hod

Diagnostika a rehabilitace poruch řeči a polykání u dospělých i dětských pacientů.

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Klinický logoped: Mgr. Petra Kadlecová
Telefon:

Ambulantní infuzní terapie neuroimunologických onemocnění a závažných radikulárních syndromů.

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Aplikace probíhá ve všední dny od 07:00 do 13:00 hodin.

Infúzní sestra: Jaroslava Bajerová

Upozornění: Stacionář je pouze pro pacienty neurologického oddělení !!

Ambulantní část

Diagnostický komplement