Lůžkové stanice


Ambulance a poradny

Pozn.: pro detaily rozklikněte příšlušnou ambulanci

Ambulance č.1 - Všeobecná neurologie

Vlasta Nová, ambulantní sestra
Lékaři dle aktuálního rozpisu

Ordinační doba:
Pondělí - Pátek   08:00 - 15:00 hod (polední pauza 12:00 - 12:30 hod)

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Telefon: (+420) 474 447 771

Objednávání pacientů ve všední dny osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin.

Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).

Ambulance č.2 - Specializovaná neurologie

Vladimíra Kelbichová, ambulantní sestra
Lékaři dle specializované poradny

Ordinační doba:
Pondělí - Pátek   08:00 - 15:00 hod (polední pauza 12:00 - 12:30 hod)

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Telefon: (+420) 474 447 283

Objednávání do specializované poradny na základě doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin. 

Přehled specializovaných poraden

 • Poradna pro neurovaskulární onemocnění
  MUDr. Ján Macko, MUDr. Alena Táboříková, prim. MUDr. Jiří Neumann
 • Poradna pro neuromuskulární onemocnění
  MUDr. Petra Bodnárová
 • Poradna pro neurokognitivní onemocnění
  MUDr. Kamil Slowik, MUDr. Milena Zdvořilá
 • Poradna pro extrapyramidová onemocnění
  prim. MUDr. Jiří Neumann
 • Poradna pro epilepsie
  MUDr. Helena Rytířová, MUDr. Lenka Hönigová
 • Poradna pro poruchy spánku a bdění
  MUDr. Kamil Slowik
 • Poradna pro bolesti hlavy
  MUDr. Milena Zdvořilá

Ambulance č.3 - Akutní neurologie

Nepřetržitý provoz

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Ambulance je určena pouze pro akutní neurologická onemocnění, která vyžadují okamžitou lékařskou péči pro riziko z prodlení. Především se jedná o pacienty transportované rychlou záchrannou službou pro cévní mozkové příhody, epileptické záchvaty, náhle vzniklé poruchy hybnosti, citlivosti, zraku nebo bolesti hlavy nereagující na standardní domácí léčbu.

V žádné případě ambulance nenahrazuje péči praktických lékařů či běžnou lékařskou pohotovostní službu !!!

DO TÉTO AMBULANCE NENÍ MOŽNÉ SE PLÁNOVANĚ OBJEDNÁVAT !!!

Ambulance č.4 - Dětská neurologie

Jindřiška Hrubá, amnulantní sestra
MUDr. Renata Sušická, dětský neurolog

Ordinační doba:
Pondělí - Pátek   08:00 - 14:00 hod (polední pauza 12:30 - 13:00 hod, konzilia na dětském oddělení 14:00 - 15:00 hod)

Budova polikliniky, 3.patro
Telefon: (+420) 474 447 860

Objednávání ve všední dny osobně, telefonicky či emailem (jindriska.hruba@kzcr.eu) na základě doporučení dětské praktického lékaře nebo dětského ambulantního specialisty. 
- objednávání 07:30 - 08:00 hod
- objednávání + výsledky 13:00 - 14:00 hod

Ambulance č.5 - Všeobecná neurologie

Eva Zbíralová, ambulantní sestra
Michaela Wittmanová, ambulantní sestra
Lékaři dle aktuálního rozpisu

Pracovní doba:
Pondělí - Pátek   06:30 - 15:00 hod (polední pauza 12:00 - 12:30 hod)

Budova polikliniky, 5.patro
Telefon: (+420) 474 447 772

Objednávání k vyšetření ve všední dny osobně či telefonicky mezi 8 a 10 hodinou.

Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).


Diagnostický komplement

Laboratoře elektroencefalografie (EEG)

Diagnostické vyšetření elektrické aktivity mozku.

Laboratoř elektromyografie (EMG)

Diagnostické vyšetření elektrické aktivity periferních nervů a kosterních svalů.

Laboratoř evokovaných potenciálů (EP)

Diagnostické vyšetření elektrické aktivity nervových drah - sluchové, zrakové, motorické i senzitivní.

Laboratoř neurosonologie

Diagnostické vyšetření extrakraniálních i intrakraniálních tepen mozku.

Specializovaná pracoviště

Pracoviště klinické logopedie

Mgr. Petra Kadlecová, klinický logoped

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Diagnostika a rehabilitace poruch řeči a polykání u dospělých i dětských pacientů.


Pracoviště spánkové medicíny

MUDr. Kamil Slowik

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Diagnostika a léčba poruch spánku a bdění u dospělých pacientů.


Infuzní stacionář

Jaroslava Bajerová, infuzní sestra

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Ambulantní infuzní terapie neuroimunologických onemocnění a závažných radikulárních syndromů. Aplikace probíhá ve všední dny od 07:00 do 13:00 hodin.

Stacionář je pouze pro pacienty neurologického oddělení !!