Pracoviště Informace o struktuře oddělení

Lůžkové stanice

Standardní lůžková stanice

MUDr. Jan Pouzar, vedoucí lékař
Dita Černá, staniční sestra

Areál nemocnice, Budova D, 4.patro

Jednotka intenzivní péče

MUDr. Ján Macko, vedoucí lékař
Eva Zbíralová, staniční sestra

Areál nemocnice, Budova D, 4.patro

Diagnostické laboratoře

Pracoviště jsou umístěné v areálu nemocnice v budově D ve 4.patře, vyjma laboratoře dětské elektroencefalografie (sídlící v budově polikliniky na 3.poschodí) a dospělé elektroencefalografie III v 5.poschodí.

ultrasonography

Neurosonologie

Ultrazvukové vyšetření mozkových cév

circuit

Elektroencefalografie

Elektrofyziologické vyšetření elektrické aktivity mozku

heart-rate-monitor

Elektromyografie

Elektrofyziologické vyšetření periferních nervů a svalů

neuron

Evokované potenciály

Elektrofyziologické vyšetření nervových drah

Ambulance a specializované poradny

Ambulance č.1 - Všeobecná neurologie

Vlasta Nová, ambulantní sestra

Podrobnější informace

Ordinační doba:
Pondělí - Pátek   08:00 - 15:00 hod (polední pauza 12:00 - 12:30 hod)

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Telefon: (+420) 474 447 771

Lékaři dle aktuálního rozpisu

Objednávání pacientů ve všední dny osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin.

Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).


Ambulance č.2 - Specializovaná neurologie

Vladislava Kelbichová, ambulantní sestra

Podrobnější informace

Ordinační doba:
Pondělí - Pátek   08:00 - 15:00 hod (polední pauza 12:00 - 12:30 hod)

Areál nemocnice, budova D, 4.patro
Telefon: (+420) 474 447 283

Lékaři dle specializované poradny

Objednávání do specializované poradny na základě doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty osobně či telefonicky od 8 do 10 hodin. 

Přehled specializovaných poraden

Poradna pro neurovaskulární onemocnění
MUDr. Ján Macko, MUDr. Alena Táboříková, prim. MUDr. Jiří Neumann

Poradna pro neuromuskulární onemocnění
MUDr. Jan Kubík, MUDr. Petra Bodnárová

Poradna pro neurokognitivní onemocnění
MUDr. Kamil Slowik

Poradna pro extrapyramidová onemocnění
prim. MUDr. Jiří Neumann

Poradna pro epilepsie
MUDr. Helena Rytířová, MUDr. Lenka Hönigová

Poradna pro poruchy spánku a bdění
MUDr. Kamil Slowik

Poradna pro vertebrogenní onemocnění
MUDr. Petra Bodnárová

Poradna pro bolesti hlavy
MUDr. Milena Zdvořilá


Ambulance č.3 - Akutní neurologie

!!! Ambulance neslouží jako běžná pohotovost !!!

Podrobnější informace

Nepřetržitý provoz

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Ambulance je určena pouze pro akutní neurologická onemocnění, která vyžadují okamžitou lékařskou péči pro riziko z prodlení. Především se jedná o pacienty transportované rychlou záchrannou službou pro cévní mozkové příhody, epileptické záchvaty, náhle vzniklé poruchy hybnosti, citlivosti, zraku nebo bolesti hlavy nereagující na standardní domácí léčbu.

V žádné případě ambulance nenahrazuje péči praktických lékařů či běžnou lékařskou pohotovostní službu !!!

DO TÉTO AMBULANCE NENÍ MOŽNÉ SE PLÁNOVANĚ OBJEDNÁVAT !!!


Ambulance č.4 - Dětská neurologie

Jindřiška Hrubá, ambulantní sestra

Podrobnější informace

Ordinační doba:
Pondělí - Pátek   08:00 - 14:00 hod (polední pauza 12:30 - 13:00 hod, konzilia na dětském oddělení 14:00 - 15:00 hod)

Budova polikliniky, 3.patro
Telefon: (+420) 474 447 860

MUDr. Renata Sušická, dětský neurolog

Objednávání ve všední dny osobně, telefonicky či emailem (jindriska.hruba@kzcr.eu) na základě doporučení dětské praktického lékaře nebo dětského ambulantního specialisty. 
- objednávání 07:30 - 08:00 hod
- objednávání + výsledky 13:00 - 14:00 hod


Ambulance č.5 - Všeobecná neurologie

Ivana Pajdičová, ambulantní sestra

Podrobnější informace

Pracovní doba:
Pondělí - Pátek   06:30 - 15:00 hod (polední pauza 12:00 - 12:30 hod)

Budova polikliniky, 5.patro
Telefon: (+420) 474 447 772

Lékaři dle aktuálního rozpisu

Objednávání k vyšetření ve všední dny osobně či telefonicky mezi 8 a 10 hodinou.

Telefonické konzultace zdravotního stavu u sledovaných pacientů pouze po předchozí domluvě (například během ambulantní kontroly).

Pracoviště klinické logopedie

Mgr. Petra Kadlecová, klinický logoped

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Diagnostika a rehabilitace poruch řeči a polykání u dospělých i dětských pacientů.


Pracoviště spánkové medicíny

MUDr. Kamil Slowik

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Diagnostika a léčba poruch spánku a bdění u dospělých pacientů.


Infuzní stacionář

Jaroslava Bajerová, infuzní sestra

Areál nemocnice, budova D, 4.patro

Ambulantní infuzní terapie neuroimunologických onemocnění a závažných radikulárních syndromů. Aplikace probíhá ve všední dny od 07:00 do 13:00 hodin.

Stacionář je pouze pro pacienty neurologického oddělení !!