Petra Pöschlová

Pracovní poziceStaniční sestra jednotky intenzivní péče
VzděláníStřední zdravotnická škola v Chomutově
Odborné kurzy

  • ARIP
  • Bazální stimulace
  • Aplikace periferních i centrálních vstupů

V roce 1998 jsem úspěšným složením maturitní zkoušky dokončila studium na střední zdravotnické škole v Chomutově v oboru všeobecná zdravotni sestra. Ihned po studiu jsem nastoupila na neurologické oddělení nemocnice Chomutov do směnného provozu. Od roku 2015 pracuji na neurologické JIP pro pacienty, kteří potřebují vyšší specializovanou péči. JIP je součástí neurologického oddělení, kde jsem si rozšířila vzdělání v péči o pacienta a zvýšila svoji kvalifikaci úspěšným ukončením specializovaného studia v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnickych oborů v Brně v oboru sestra intenzivní péče. Od roku 2019 jsem byla prim.MUDr. J. Neumannem a vrchní sestrou Bc. J. Nepovímovou zvolena do funkce staniční sestry. Aktivně jsem přednášela na konferenci o amyotrofické laterální skleróze 2007, opakovaně jsem se účastnila internistických dnů na Červeném Hrádku, konference onkologickeho centra 2007, komplexní péče o dialyzovaného pacienta 2006.

Vážení pacienti,kolegové a kolegyně,

jako staniční sestra jednotky intenzivní péče si především velice vážím náročné práce  sestřiček, mých kolegyň a veškerého zde pracujícího personálu, bez kterého by naše práce nebyla na takové úrovni jaké je.

Svou práci odvádějí zodpovědně, pečlivě a hlavně citlivě s empatií, především ku prospěchu pacienta, jeho maximální spokojenosti, dopomoci k uzdravení a také k ulehčení jeho náročné situace, ve které se během nemoci ocitá.

Jsou samozřejmě také velkou oporou pro blízké a rodinné přislušníky, které jsou schopny velmi erudovaně edukovat v péči o pacienta během hospitalizace i v péči v domácím prostředí. Pevně věřím, a mým přáním do budoucna je, aby skvělá spolupráce stále byla na vysoké úrovni, rozvíjela se a spokojeni byli nejen naši klienti a jejich rodinní příslušníci, ale také zaměstnanci pro které je práce ve stabilním a pevném kolektivu s cilem poskytovat velice specializovanou péči velkou motivací.

Petra Pöschlová, staniční sestra jednotky intenzivní péče

Vedoucí zdravotní sestry oddělení