MUDr. Jiří Neumann

Pracovní pozicePrimář oddělení
Vzdělání1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Specializace

  • Cévní neurologie
  • Extrapyramidová onemocnění
Funkční licence

  • Elektroencefalografie (EEG)
  • Neurosonologie

Na neurologickém oddělení chomutovské nemocnice pracuje od roku 1994, zprvu jako mladší sekundární lékař, od roku 1997 jako starší sekundární lékař pro cévní mozkové příhody a od roku 2002 pro Parkinsonovu nemoc a extrapyramidová onemocnění. Od roku 2010 je primářem oddělení a iktového centra (IC).

Je odborníkem na cévní mozkové příhody a podílí se na zavádění nových léčebných metod a postupů u cévních mozkových příhod v České republice. Koordinoval celostátní edukační kampaně „30 dnů pro prevenci a léčbu CMP“ a „Rok mozku“. Podílí se na organizaci neurologických a neurovaskulárních kongresů či seminářů. Byl členem lokálního organizačního výboru European Stroke Organisation Conference 2017, která se konala v Praze, na témže kongresu byl též Faculty member a předsedou posterové sekce pro oblast zobrazovacích metod u cévních mozkových příhod.

Členství v odborných společnostech

Česká neurologická společnost ČLS JEP – člen výboru od roku 2008

Cerebrovaskulární sekce – člen výboru od roku 2001

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny

Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP

European Academy of Neurology (EAN)

European Stroke Organisation (ESO)

World Federation of Neurology (WFN)

Vědecká rada Krajské zdravotní a.s. – člen

Angels initiative – člen steering commitee

NOAC Board – člen expertní skupiny

V letech 2010-2012 byl členem komise MZ ČR pro specializovanou cerebrovaskulární péči
V letech 2010-2015 byl členem akreditační komise MZ ČR pro obor neurologie

Ocenění

Cena předsedy Česko-slovenské konference mladých neurologů – 1999

Cena předsedy Severočeské neurologické konference – 2002

Certifikát World Federation of Neurology – 2011

Výroční cena Krajské zdravotní a.s. za 3 nejlepší vědeckou publikaci v kategorii vědecká práce lékařů – 2015

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

Lektor IPVZ v letech 2001-2002. Lektor v klinické praxi pro obor neurologie od roku 2006.
Školitel postgraduální vzdělávání a předatestační výuky v oboru neurologie od roku 2010.

Spoluřešitel 5 grantů či projektů

EC-IC anastomóza v léčbě mozkové ischémie (IGA 3902-3)

Vzdělávací síť iktových center (OP VK, CZ.1.07/2.4.00/12.046)

TIAregistry.org (An international, Prospective, TIA-clinic based, Web-based registry with long-term follow-up)

HOBIT: HOdina BIologie pro živoT (OP VK, CZ.1.07/1.1.16/02.0136)

Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy (16-30965A)

Hlavní řešitel 16 multicentrických randomizovaných klinických studií

MATCH, PESETA, GAL-INT-18, PREVAIL, OXN 3401, PERFORM, TULEP 1, E.W.O., ME 1-2, BOREALIS, TRUST, MACSI, SP0796, CLOTBUST-ER, SOCRATES, THALES.

Přednášky

Na celostátních a zahraničních kongresech přednesl více než 150 odborných sdělení formou přednášek nebo posterů. Odborná sdělení mj. prezentoval na Českém a slovenském neurologickém sjezdu (1998, 2002, 2010, 2011, 2013, 2015), Neurovaskulárním kongresu (1996 – 2017), World Congress of Neurology (2015, 2017), Congress of European Neurology (2005, 2008, 2012), European Stroke Organisation Conference (2014 – 2018)

Ostatní

V tuzemských a zahraničních časopisech publikoval nebo se jako spolautor podílel na 35 odborných článcích a vědeckých pracích. Hlavní autor 14 kapitol ve 4 monografiích o cévních mozkových příhodách a neurointenzivní péči. Jeden z editorů monografie „Neurointenzivní péče – praktická příručka, druhé přepracované vydání“. Hlavní autor a spoluautor klinických standardů a doporučených postupů pro péči, diagnostiku a léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami.

Recenzent časopisů Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie a Neurologie pro Praxi.