MUDr. Alena Táboříková

Pracovní poziceSekundární lékař oddělení
Vzdělání1.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Specializace

  • Neurointenzivní péče
  • Cévní neurologie

Na neurologické oddělení chomutovské nemocnice přešla z interního oddělení a pracuje zde jako sekundární lékařka se zaměřením na neurointenzivní péči a cévní neurologii. V roce 2017 absolvovala kurz neurointenzivní péče v Nemocnici Na Homolce a v roce 2018 prošla kurzem duplexní neurosonografie v Jihlavě. Je spoluřešitelem ve studii Thales a koordinátorkou screeningového programu Fábryho nemoci.

Členství v odborných společnostech

Česká neurologická společnost ČLS JEP

Neurointenzivistická sekce neurologické společnosti ČLS JEP

Cerebrovaskulární sekce neurologické společnosti ČLS JE