Personál

Vrchní sestra

Zástupce primáře

Vedoucí JIP

Lékaři oddělení

Na oddělení pracuje 15 lékařů, z toho třináct má nejvyšší vzdělání v neurologii (atestaci II.stupně nebo specializovanou způsobilost) a 2 lékaři jsou v přípravě k atestaci. Tři lékaři pracují na zkrácený úvazek. Jedna lékařka má specializaci v dětské neurologii. Součástí týmu je klinický logoped.

Sestry, ošetřovatelky a sanitáři oddělení

Na všech pracovištích je zaměstnáno dohromady 45 sester, včetně dvou zdravotních asistentek a jednoho zdravotního asistenta. Tři sestry jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené a dvě v dlouhodobé pracovní neschopnosti (nejsou uvedeny ve jmenném seznamu níže).

Devět sester má vzdělání v intenzivní péči (ARIP), sedm má specializaci v elektroencefalografii (EEG), šest v evokovaných potenciálech (EP) a dvě v elektromyografii (EMG). Pět sester má statut spánkové sestry (SPA) s absolvovaným kurzem polysomnografie (PSG), popřípadě s dokončeným odborným kurzem spánkové laborantky. Jedna sestra se věnuje péči o chronické rány (ChR). Na oddělení dále pracují tři ošetřovatelky a pět sanitářů.

Jednotka intenzivní péče

Petra Pöschlová
Staniční sestra, ARIP

Zdravotní sestry

 • Martina Zalabová (ARIP)
 • Lenka Merxbauerová (SPA, PSG)
 • Jana Pospíchalová (ARIP, SPA, PSG)
 • Pavlína Marková (ARIP)
 • Silvie Valešová (ARIP)
 • Dana Blahová (ARIP, EEG)
 • Svatava Mazalová (ARIP, SPA, PSG, ChR)
 • Simona Procházková (ARIP)
 • Blanka Bidmonová
 • Šárka Neradová
 • Pavlína Friedlová
 • Kateřina Vaníčková
 • Lucie Dibelková
 • Andrea Lisková
 • Iveta Vojtěchová
 • Simona Dvořáková
 • Rudolf Barták (zdravotní asistent)

Ošetřovatelky

 • Ludmila Šerá

Sanitáři a sanitářky

 • Jana Hošková
 • Lenka Řeháčková

Standardní lůžková stanice

Dita Černá
Staniční sestra

Zdravotní sestry

 • Anna Šístková
 • Lenka Liebigová
 • Marcela Rychetská
 • Renata Radová
 • Alena Lebartová
 • Věra Kocourková
 • Jitka Sládková
 • Bc. Eva Nekola
 • Bc. Jana Jiránková
 • Linda Dezortová Roubínková
 • Barbora Mrázková (zdravotní asistentka)
 • Michaela Gemsová (zdravotní asistentka)

Ošetřovatelky

 • Marie Patková
 • Irena Schindlerová

Sanitáři a sanitářky

 • Dagmar Zahradilová
 • Hana Korfová
 • Martin Isteník

Ambulance a laboratoře

Vlasta Nová
Staniční sestra

Zdravotní sestry

 • Vladimíra Kelbichová
 • Markéta Bittnerová (dokumentační sestra)
 • Eva Dušková (dokumentační sestra)
 • Jindřiška Hrubá
 • Jaroslava Bajerová
 • Hana Kohoutová (neurosonologie, EEG, EP)
 • Lada Součková (EEG, EP)
 • Hana Jirásková (EEG, EP)
 • Michaela Wittmanová (EEG, EP, SPA, PSG)
 • Milena Schönfeldová (EEG, EP, EMG)
 • Lenka Patková (EEG, EP, EMG)
 • Kamila Fusová
Chcete se k nám přidat?
Napište nám !