O pracovišti

Historie pracoviště

U zrodu pracoviště spánkové medicíny při neurologickém oddělení v Chomutově na počátku roku 2018. Základem bylo navázání dodnes úspěšné spolupráce s odbornou firmou ResMed. Významný rozvoj přinesl rok 2019 s příchodem všeobecných sester Lenky Merxbauerové, Jany Pospíchalové a Michaely Wittmanové, které prošly vzděláním v oboru spánkové medicíny a završily jej získáním odbornosti spánkových laborantek. V témže roce proběhla rekonstrukce spánkového pokoje na neurologické JIP a byl instalován polysomnograf se synchronní videomonitorací. Další průběh poznamenala pandemie COVID-19, která v letech 2020 až 2022 různým způsobem omezovala nebo dokonce zcela zamezila chodu pracoviště. I přes četné komplikace získalo naše pracoviště akreditaci centra spánkové medicíny II.stupně od České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu (ČSVSSM) v létě 2021. Od podzimu 2021 jsme zahájili přetlakovou ventilační léčbu pacientů se spánkovou apnoí a hypoventilačními syndromy. Během léta 2022 došlo k přečíslování a změně kontaktních informací a byla ustanovena spánková pracovna. V témže období odešla z ambulance Michaela Wittmanová a přišla na její místo Markéta Motyčková.

Personál pracoviště

Na logisticko-administrativním chodu pracoviště se podílí vrchní sestra Bc. Jiřina Nepovímová.

Struktura pracoviště

Centrum poruch spánku je součástí neurologického oddělení v Chomutově a je členěno na ambulantní a laboratorní úsek.

Ambulantní úsek

Zodpovědná laborantka: Markéta Motyčková
Telefon: 731 801 680 (13-15 hod)
Areál nemocnice, budova D, 4.patro – ambulantní část neurologie

  • Objednávání pacientů k vyšetření a kontrolám
  • Ambulantní spánková diagnostika (polygrafie, aktigrafie atd.)
  • Řešení problémů s ventilací, výměny komponent
  • Telemetrická titrace přetlakové ventilace
Laboratorní úsek

Zodpovědná laborantka: Lenka Merxbauerová
Telefon: 797 605 105 (pouze Whatsapp nebo SMS)
Areál nemocnice, budova D, 4.patro – neurologická JIP a standardní stanice neurologie

  • Hospitalizační spánková diagnostika (polysomnografie, polygrafie)
  • Manuální i telemetrická titrace přetlakové ventilace
  • Předávání ventilační techniky

Přístrojové vybavení pracoviště

Diagnostické přístroje

Přehled diagnostických přístrojů naší laboratoře a ambulance.

Titrační přístroje

Přehled titračních přístrojů pro přetlakovou ventilaci v naší laboratoři a ambulanci.