Dita Černá Staniční sestra standardní lůžkové stanice

Kontaktní údaje

Address:

Dita Černá
Kochova 1185
Chomutov 430 01

Phone number:

(+420) 474 447 491

Po absolvování střední zdravotnické školy v Chomutově nastoupila v roce 1995 do směnného provozu na neurologické oddělení jako všeobecná sestra. Do funkce staniční sestry lůžkového oddělení byla zvolena v roce 2015 pod vedením primáře oddělení MUDr. Jiřího Neumanna a vrchní sestry Bc. Jiřiny Nepovímové.

Vzdělání

Středoškolské studium
1991 - 1995, Střední zdravotnická škola v Chomutově

Specializační studium
2015 - 2017, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, specializace organice a řízení ve zdravotnictví

2016 certifikovaný kurz Kvalita a bezpečí v zařízeních poskytující zdravotní služby

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

Přednášky:

  1. Regionální konference Krajské zdravotní a. s. Nemocnice Chomutov o. z. – spoluautor přednášky Amyotrofická laterální sklerosa, 2007

Úvodní slovo staniční sestry

Vážení pacienti, kolegové a kolegyně,

pracuji jako staniční sestra lůžkového neurologického oddělení, kde je naším cílem vytvořit příznivé prostředí pro léčbu našich pacientů. Snažíme se zajistit všestrannou péči a dostatečnou edukaci nejen pacientů, ale i rodinných příslušníků. Nedílnou součástí mé práce i mých sestřiček je poskytovat psychickou podporu pacientům i rodinám v těžkých chvílích.

Spokojenost, motivace zaměstnanců, příjemné pracovní prostředí, ale i celková pohoda nejen na pracovišti je základem dobře fungující organizace a je zásadním předpokladem pro dosažení výborných výsledků.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví,

Dita Černá, staniční sestra standardní stanice