Bc. Jiřina Nepovímová Vrchní sestra oddělení

Kontaktní údaje

Address:

Bc. Jiřina Nepovímová
Kochova 1185
Chomutov 430 01

Phone number:

(+420) 474 447 494

Po absolvování Střední zdravotnické školy v Chomutově nastoupila v roce 1990 na neurologické oddělení jako všeobecná sestra pod vedením vrchní sestry Vlasty Titlové. Po několika měsících na standardním oddělení přešla na jednotku intenzivní péče, kde setrvala až do svého zvolení do funkce vrchní sestry neurologického oddělení v roce 2015.

Vzdělání

Středoškolské studium
1986 - 1990, Střední zdravotnická škola v Chomutově

Vysokoškolské studium
2014 - 2017, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářský obor ošetřovatelství - titul Bc.

2001 - 2003 studium ARIP v Ústí nad Labem
2008 kurz bazální stimulace u PhDr. Karolíny Friedlové, Nemocnice Žatec
2009 - 2010 kurz grafologie a psychologie, Gracent Chomutov
2018 kurz polysomnografie, Národní ústav duševního zdraví, Praha - Klecany

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

Ambasadorka programu HOBIT od r 2017 – spolupráce s FNUSA v Brně

Přednášky:

  1. „Trombolýza ano či ne?“, český a slovenský neurologický sjezd 2011 v Ostravě – sesterská sekce
  2. Organizace a přednášková činnost v rámci ústavních sesterských seminářů

Úvodní slovo vrchní sestry

Vážení pacienti, kolegové a kolegyně,

dovolte mi Vás z pozice vrchní sestry přivítat několika slovy na neurologickém oddělení nemocnice v Chomutově.

Od mého nástupu na post vrchní sestry oddělení v roce 2015 ve spolupráci s primářem oddělení MUDr. Jiřím Neumannem pokračujeme v práci našich předchůdců a učitelů. Podařilo se nám doplnit a obnovit vybavení jednotky intenzivní péče i standardní lůžkové stanice, vylepšit zázemí pro zdravotníky i pacienty a v neposlední řadě zajistit kontinuální vzdělávání vlastního personálu.

Velkou devízou našeho oddělení je stálost a erudovanost personálu. Mnoho zaměstnanců zde pracuje dlouhodobě, což se významně pozitivně promítá do sehranosti týmu a jednodušší adaptaci nových spolupracovníků. Od každého člena týmu je vyžadována slušnost, ochota a pracovitost.

Neurologické oddělení a snaha o jeho další rozvoj je mým doživotním cílem a koníčkem. A to jak v oblasti vytváření lepších pracovních podmínek pro zaměstnance, tak i pro naše pacienty a jejich rodinné příslušníky.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví,

Bc. Jiřina Nepovímová, vrchní sestra