Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

Proběhlý 25.ročník Podkrušnohorských elektrofyziologických dní

2019

5.-6.dubna

Zámek Červený Hrádek,
Jirkov u Chomutova

Hlavní téma: TOXICKÉ A PROFESIONÁLNÍ NEUROPATIE

Organizátoři: MUDr. Jan Kubík a prim. MUDr. Jiří Neumann ve spolupráci s MH Consulting s.r.o.
Odborní garanti: Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., as. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., MUDr. Petr Ridzoň

Program a další informace na stránkách MH Consulting

Proběhlé ročníky

Ročník Rok Hlavní téma Organizátoři Garanti
24.ročník 2018 Onemocnění motoneuronu Dr. Kubík, Prim. Neumann Doc. Ehler, Dr. Mazanec, Dr. Ridzoň
23.ročník 2017 Myastenia gravis a další onemocnění nervosvalového přenosu Dr. Kubík, Prim. Neumann Doc. Ehler, Dr. Mazanec, Dr. Ridzoň
22.ročník 2016 Spasticita Dr. Kubík, Prim. Neumann Doc. Ehler, Dr. Mazanec, Dr. Ridzoň
21.ročník 2015 Autoimunitní neuropatie Dr. Kubík, Prim. Neumann, Dr. Hošek Doc. Ehler, Dr. Mazanec, Dr. Ridzoň
20.ročník 2014 Úžinové syndromy Dr. Kubík, Prim. Neumann Doc. Ehler, Dr. Mazanec, Dr. Ridzoň
19.ročník 2013 Svalová onemocnění Dr. Klepiš, Prim. Neumann, Dr. Hošek Doc. Ehler, Doc. Keller, Dr. Ridzoň
18.ročník 2012 Metabolické a endokrinní neuropatie Dr. Klepiš, Prim. Neumann, Dr. Hošek Doc. Ehler, Doc. Keller, Dr. Ridzoň
17.ročník 2011 Hereditární, toxické a karenční polyneuropatie Dr. Klepiš, Prim. Neumann, Dr. Hošek Doc. Ehler, Doc. Keller, Dr. Ridzoň
16.ročník 2010 Onemocnění míchy a mozkového kmene - Doc. Ehler, Doc. Keller
15.ročník 2009
14.ročník 2008
13.ročník 2007
12.ročník 2006 Evokované potenciály
11.ročník 2005
10.ročník 2004
9.ročník 2003
8.ročník 2002 Úžinové syndromy
7.ročník 2001
6.ročník 2000
5.ročník 1999
4.ročník 1998
3.ročník 1997
2.ročník 1996
1.ročník 1995