Publikace a vzdělávání

V roce 2017 byli lékaři neurologického oddělení členy řešitelského týmu v 1 grantu a 1 randomizované multicentrické klinické studii. Publikovali jsme 1 odborný článek a na 1 článku  jsme se autorsky podíleli. Na celostátních nebo zahraničních kongresech jsme prezentovali 8 sdělení, mj. 2x na World Congres of Neurology (Kyoto), 3x na European Stroke Organization Conference (Praha), 1x na celostátním cerebrovaskulárním semináři a 2x na lékařském večeru ČLS JEP. Organizovali jsme 23. ročník celostátní konference „Podkrušnohorské elektrofyziologické dny“ a lékařský večer na téma Nemoci motorického neuronu.

Podkrušnohorské elektrofyziologické dny

Pravidelné roční setkávání elektromyografistů pořádané naším oddělením na Červeném Hrádku.


Pregraduální a postgraduální vzdělávání mediků a lékařů

Pregreduální i postgraduální vzdělávání nabízíme formou odborných stáží na pracovišti s akreditací II.typu dle požadavků vzdělávacího programu oboru neurologie. 


Ústavní lékařské semináře

Pravidelné měsíční semináře lékařů oddělení. 


Vzdělávání neurologických sester

Projekt založený v roce 2017 ke kontinuálnímu vzdělávání středního zdravotnického personálu neurologického oddělení.


Přehled publikační aktivity

Přehled publikační aktivity bývalých i současných zaměstnanců našeho oddělení.