Za posledních deset let byly na oddělení realizovány 2 granty, 4 edukativní a inovativní projekty a 17 randomizovaných klinických studií.

Naši lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích akcí.  Na většině z nich vykazujeme aktivní účast formou přednášek či posterů. Například v roce 2017 jsme na celostátních nebo zahraničních kongresech prezentovali 8 sdělení, mj. 2x na World Congres of Neurology (Kyoto), 3x na European Stroke Organization Conference (Praha), 1x na celostátním cerebrovaskulárním semináři a 2x na lékařském večeru ČLS JEP.

V roce 2019 jsme organizovali již 25. ročník celostátní konference „Podkrušnohorské elektrofyziologické dny“ a lékařský večer na téma "Poruchy spánku".

V současnosti se sestry JIP účastní pravidelných školení a workshopů v cerebrovaskulární při QASC (Quality in Acute Stroke Care) k získání mezinárodně platného certifikátu iktové sestry. Kurz je pořádán Komplexním cerebrovaskulárním centrem v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Angels Initiative.

Pravidelné roční setkávání elektromyografistů pořádané naším oddělením na Červeném Hrádku u Jirkova pod záštitou předních českých odborníků v elektromyografii.

Klikněte pro více informací

Vzdělávání mediků a lékařů

Vzdělávání mediků a lékařů

Nabízíme odborné stáže na pracovišti s akreditací II.typu dle požadavků vzdělávacího programu oboru neurologie v postgraduálním vzdělávání i stáže pro mediky lékařských fakult v rámci pregraduálního vzdělávání.

Ústavní lékařské semináře

Ústavní lékařské semináře

V rámci oddělení každý měsíc pořádáme ústavní semináře na vybrané aktuální téma. Jednou za rok organizujeme společný seminář se zdravotnickou záchrannou službou a podílíme se na krajských neurologicko-neurochirurgických seminářích. Každý rok připravujeme jeden z lékařských večerů pod záštitou okresní lékařské komory.

Ústavní sesterské semináře

Ústavní sesterské semináře

Od roku 2017 pořádáme ústavní sesterské vzdělávací semináře, na kterých se podílí nejen lékaři oddělení, ale i samotné sestry.

Přehled publikační aktivity bývalých i současných zaměstnanců našeho oddělení.

Klikněte pro více informací