MUDr. Jiří Neumann Primář oddělení

Kontaktní údaje

Address:

MUDr. Jiří Neumann
Kochova 1185
Chomutov 430 01

Phone number:

(+420) 474 447 486

Na neurologickém oddělení chomutovské nemocnice pracuje od roku 1994, zprvu jako mladší sekundární lékař, od roku 1997 jako starší sekundární lékař pro cévní mozkové příhody a od roku 2002 pro Parkinsonovu nemoc a extrapyramidová onemocnění. Od roku 2010 je primářem oddělení a iktového centra (IC).

Je odborníkem na cévní mozkové příhody a podílí se na zavádění nových léčebných metod a postupů u cévních mozkových příhod v České republice. Koordinoval celostátní edukační kampaně „30 dnů pro prevenci a léčbu CMP“ a „Rok mozku“. Podílí se na organizaci neurologických a neurovaskulárních kongresů či seminářů. Byl členem lokálního organizačního výboru European Stroke Organisation Conference 2017, která se konala v Praze, na témže kongresu byl též Faculty member a předsedou posterové sekce pro oblast zobrazovacích metod u cévních mozkových příhod.

Vzdělání

Středoškolské studium
1984 - 1988, Gymnázium Ústí nad Labem

Vysokoškolské studium
1988 - 1994, 1.Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze - titul MUDr.

Postgraduální vzdělání
1997 - Atestace I.stupně z neurologie
2002 - Atestace II.stupně z neurologie

Funkční licence z neurosonologie
Funkční licence z elektroencefalografie (EEG)

Klinické zaměření

Neurointenzivní péče - život ohrožující stavy neurologického původu
Cévní neurologie - poruchy krevního oběhu mozku, akutní mozkové příhody
Parkinsonova nemoc a extrapyramidová onemocnění - vůlí neovlivnitelné poruchy hybnosti

Členství v odborných společnostech

 • Česká neurologická společnost ČLS JEP - člen výboru od roku 2008
 • Cerebrovaskulární sekce - člen výboru od roku 2001
 • Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost intenzivní medicíny
 • Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
 • Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP
 • European Academy of Neurology (EAN)
 • European Stroke Organisation (ESO)
 • World Federation of Neurology (WFN)
 • Vědecká rada Krajské zdravotní a.s. - člen
 • Angels initiative - člen steering commitee
 • NOAC Board - člen expertní skupiny

V letech 2010-2012 byl členem komise MZ ČR pro specializovanou cerebrovaskulární péči
V letech 2010-2015 byl členem akreditační komise MZ ČR pro obor neurologie

Ocenění:

 • Cena předsedy Česko-slovenské konference mladých neurologů - 1999
 • Cena předsedy Severočeské neurologické konference - 2002
 • Certifikát World Federation of Neurology - 2011
 • Výroční cena Krajské zdravotní a.s. za 3 nejlepší vědeckou publikaci v kategorii vědecká práce lékařů - 2015

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

Lektor IPVZ v letech 2001-2002. Lektor v klinické praxi pro obor neurologie od roku 2006.
Školitel postgraduální vzdělávání a předatestační výuky v oboru neurologie od roku 2010.

Spoluřešitel 5 grantů či projektů:

 • EC-IC anastomóza v léčbě mozkové ischémie (IGA 3902-3)
 • Vzdělávací síť iktových center (OP VK, CZ.1.07/2.4.00/12.046)
 • TIAregistry.org (An international, Prospective, TIA-clinic based, Web-based registry with long-term follow-up)
 • HOBIT: HOdina BIologie pro živoT (OP VK, CZ.1.07/1.1.16/02.0136)
 • Charakteristika aterosklerotického plátu a riziko mozkové ischemie při stentingu vnitřní karotidy (16-30965A)

Hlavní řešitel 16 multicentrických randomizovaných klinických studií: MATCH, PESETA, GAL-INT-18, PREVAIL, OXN 3401, PERFORM, TULEP 1, E.W.O., ME 1-2, BOREALIS, TRUST, MACSI, SP0796, CLOTBUST-ER, SOCRATES, THALES.

Přednášky: Na celostátních a zahraničních kongresech přednesl více než 150 odborných sdělení formou přednášek nebo posterů. Odborná sdělení mj. prezentoval na Českém a slovenském neurologickém sjezdu (1998, 2002, 2010, 2011, 2013, 2015), Neurovaskulárním kongresu (1996 - 2017), World Congress of Neurology (2015, 2017), Congress of European Neurology (2005, 2008, 2012), European Stroke Organisation Conference (2014 - 2018)

V tuzemských a zahraničních časopisech publikoval nebo se jako spolautor podílel na 35 odborných článcích a vědeckých pracích. Hlavní autor 14 kapitol ve 4 monografiích o cévních mozkových příhodách a neurointenzivní péči. Jeden z editorů monografie „Neurointenzivní péče – praktická příručka, druhé přepracované vydání“. Hlavní autor a spoluautor klinických standardů a doporučených postupů pro péči, diagnostiku a léčbu pacientů s cévními mozkovými příhodami.

Recenzent časopisů Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie a Neurologie pro Praxi.

Detailní přehled publikací

 1. Häckel M., Neumann J., Beneš V. Jr. Extracranial vertebral artery stenosis in a patient with moyamoya disease. Acta Neurochir (Wien) 1999;14: 323-324
 2. Neumann J. Úloha hyperlipémie u iktů. Postgr. Med. 1999, 4:68-70
 3. Beneš V., Mohapl M., Kramář F., Neumann J.: Reconstructive surgery in cerebral
  ischemia : extracranial - intracranial arterial bypass - is revival possible? Adv. Clin. Exp. Med. 2000, 9, 4, Suppl.1, 33-40
 4. Mikulík R., Neumann J., Školoudík D., Václavík D. : Diagnostika a léčba pacientů s mozkovým infarktem. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Verlag Dashöfer, 2005, INT/13, str. 1-16, ISBN 80-86229-29-7
 5. Neumann J., Mikulík R. Václavík D., Školoudík D.: Diagnostika a léčba pacientů po tranzitorní ischemické atace. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Verlag Dashöfer, 2005, INT/14, str. 1-14, ISBN 80-86229-29-7
 6. Školoudík D., Bar M., Mikulík R., Neumann J., Václavík D. et al. Standard pro podání systémové trombolýzy pacientům s akutním mozkovým infarktem. Neurol. Praxi, 2006,
  1: 53-56
 7. Školoudík D., Bar M., Mikulík R., Neumann J., Václavík D., Herzig R., Škoda O., Kalita Zb., Polívka J. Systémová trombolýza u pacientů s akutním mozkovým infarktem. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Verlag Dashöfer, 2006, Neuro/8, str. 1-11, ISBN 80-86229-29-7
 8. Mikulík R., Neumann J., Školoudík D., Václavík D. : Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem. Cesk Slov Neurol. N, 2006, 4: 320-325
 9. Neumann J., Mikulík R. Václavík D., Školoudík D.: Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů po tranzitorní ischemické atace. Cesk Slov Neurol. N, 2006, : 326-330
 10. Neumann J. Diabetes mellitus ve vztahu k ischemické cévní mozkové příhodě – pohled neurologa. Cesk Slov Neurol., N 69/102, 2006, Suppl. 2, p. 14-15
 11. Neumann J.: Současné možnosti péče o pacienta s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Med. Pro Praxi 2007; 1:30-31
 12. Neumann J.: Sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod – přehled současných možností. Med. Pro Praxi 2007; 5:233-236
 13. Z. Kalita, O. Keller, M Bar, R. Mikulík, O. Škoda, J. Neumann. : Sekundární prevence recidivy po akutní cévní mozkové příhodě [(iCMP)- mozkovém infarktu/ tranzitorní ischemické atace (TIA) a hemoragické CMP]“. Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Verlag Dashöfer, 2008, NEURO/2, str. 1-18, ISBN 80-86229-29-7
 14. J. Neumann: Diabetes mellitus a ischemická cévní mozková příhoda. Med. Pro Praxi 2009;6(3):165-166
 15. J. Neumann: CMP – Když jde o každou minutu. Svět pojištěnce, 2009; 3: 9-10
 16. J. Neumann: Migréna – diferenciální diagnostika a léčba. Med. Pro Praxi 2010; (6a7):295-298
 17. Mikulík R, Goldemund D, Reif M, Brichta J, Neumann J, Jarkovský J, Krýza J: Calling 911 in Response to Stroke: No Change following a Four-Year Educational Campaign. Cerebrovascular Dis 2011; 32: 342-348
 18. M. Bar, P.Kadlecová, D. Václavík, J. Neumann, O. Škoda, R. Mikulík: Stanovení prognostických faktorů trombolytické léčby u pacientů s akutním mozkovým infarktem – analýza registru SITS. Cesk Slov Neurol N 2012; 4: 426-432
 19. D. Václavík, R. Mikulík, P.Kadlecová, M. Bar, K. Blejchařová, R. Herzig, J. Neumann, O. Škoda, S. Peška, P. Ševčík: Prediktory symptomatického intracerebrálního krvácení po systémové trombolýze mozkového infarktu. Cesk Slov Neurol N 2012; 6: 715-721
 20. Petr Aulicky, Alejandro Rabinstein, Raymond C. S. Seet, Jiri Neumann, Robert Mikulik,
  Dosing of Tissue Plasminogen Activator Often Differs from 0.9 mg/kg, but Does Not Affect the Outcome. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases. 2013;22(8): 1293-1297 21. Kalita, Z., Brabec, P., Švancara, J., Voháňka, S., Jura, R., Mikulík, R., Kuliha, M., Neumann, J., Rajner, J., Král, M., Polívka, J., Václavík, D., Taláb, R., Latta, J.,
 21. Škoda, O., Barteys, M. Rizikový profil pacientů s prodělanou ischemickou cévní mozkovou příhodou – analýza dat z registru IKTA. Cesk Slov Neurol N 2013; 76(3):3 343-349
 22. A. Tomek, T. Kolářová , Z. Lacinová, S. Martinková, M. Šrámek, I. Šarbochová, J. Neumann, L. Táborský, V. Maťoška. Přesnost farmakogenetických algoritmů pro výpočet denní dávky warfarinu. Cesk Slov Neurol N 2013;76(5): 596-602
 23. Aleš Tomek, Václav Maťoška, Tereza Kolářová, Jiří Neumann, Martin Šrámek, Ivana Šarbochová, Luděk Táborský, Martin Bojar, Petr Goetz, Victor L. Serebruany
  The Bleeding Risk during Warfarin Therapy Is Associated with the Number of Variant Alleles of CYP2C9 and VKORC1 Genes. Cardiology. 2013;125(3): 182-191
 24. Šárka Urbánková, Jiří Neumann, Hana Potměšilová. Cévní mozková příhoda a role médií v informovanosti veřejnosti. Hygiena. 2013;58(4): 162-166
 25. Dagmar Svackova, Jiri Neumann, Frantisek Charvat, Jiri Lacman, David Netuka, and Petra Bodnarova. Arteriovenous malformation in the carotid artery bifurcation as a rare cause of syncope: a case report. IJCNMH 2014; 1(Suppl. 1): 1-4
 26. Jiří Neumann, Aleš Tomek, David Školoudík, Ondřej Škoda, Robert Mikulík, Roman Herzig, Daniel Václavík, Michal Bar, Daniel Šaňák. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(3): 381-385 27
 27. Jiří Neumann, Jan Pouzar, Ján Macko, Petra Bodnárová, Jan Kubík. Mozková žilní trombóza u mladých žen. Med. Praxi 2015; 12(2): 92-94.
 28. O. Volný, A. Krajina, M. Bar, R. Herzig, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík, F. Charvát, D. Václavík, J. Neumann, O. Škoda, R. Mikulík. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby – mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(1): 100-110
 29. M. Škorňa, J. Neumann, S. Peška, R. Mikulík. Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(2): 178-187
 30. D. Šaňák, J. Neumann, A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, R. Mikulík, R. Herzig, D. Václavík, M. Bar, M. Roček, A. Krajina, M. Köcher, F. Charvát, R. Pádr, F. Cihlář Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu - verze 2016. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(2): 231-234
 31. O. Škoda, R. Herzig, R. Mikulík, J. Neumann, D. Václavík, M. Bar, D. Šaňák, A. Tomek, D. Školoudík. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou – verze 2016. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(3): 351-363
 32. Lenka Hönigová, Jiří Neumann. Heidenhainova varianta sporadické Creutzfledtovy-Jakobovy nemoci. Neurol. Praxi 2016; 17(3): 197-202.
 33. A. Tomek, D. Školoudík, O. Škoda, J. Neumann, D. Šaňák, R. Mikulík, D. Václavík, R. Herzig, M. Bar. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie. Cesk
  Slov Neurol N 2016; 79/112(5): 608– 611
 34. Ondřej Volný, Michal Bar, Antonín Krajina, Petra Cimflova, Linda Kašičková, Roman Herzig, Daniel Šaňák, Ondřej Škoda, Aleš Tomek, David Školoudík, Daniel Václavík, Jiří Neumann, Martin Köcher, Miloslav Roček, Radek Pádr, Filip Cihlář, Robert Mikulík, Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. Cesk Slov Neurol N 2017, 80/112(4): 445-450
 35. Michael V Mazya, Niaz Ahmed, Elsa Azevedo, Antoni Davalos, Laura Dorado, Michal Karlinski, Svetlana Lorenzano, Jiří Neumann, Danilo Toni, Tiago P Moreira, SITS Investigators. Impact of Transcranial Doppler Ultrasound on Logistics and Outcomes in Stroke Thrombolysis: Results From the SITS-ISTR. Stroke, 2018. STROKEAHA.118.021485
  DOI: https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.118.021485