MUDr. Ján Macko Vedoucí lékař JIP

Kontaktní údaje

Address:

MUDr. Ján Macko
Kochova 1185
Chomutov 430 01

Phone number:

(nezveřejněno)

Vzdělání

Středoškolské studium
-

Vysokoškolské studium
-

Postgraduální vzdělání
Atestace I.stupně z neurologie
Atestace II.stupně z neurologie

Funkční licence z neurosonologie

Klinické zaměření

Neurointenzivní péče - život ohrožující stavy neurologického původu
Cévní neurologie - poruchy krevního oběhu mozku, akutní mozkové příhody
Metabolická intenzivní péče - vnitřní prostřední organismu pacientů v kritickém stavu