MUDr. Jan Kubík Sekundární lékař - Externista

Kontaktní údaje

Address:

MUDr. Jan Kubík
Kochova 1185
Chomutov 430 01

Phone number:

(nezveřejněno)

Vzdělání

Středoškolské studium
-

Vysokoškolské studium
1995 - 2001, 1.Lékařská fakulta, Univerzita Karlova Praha - titul MUDr.

Postgraduální vzdělání
Atestace I.stupně z neurologie
Atestace II.stupně z neurologie

Funkční licence z elektroencefalografie (EEG)
Funkční licence z elektromyografie (EMG) a evokovaných potenciálů (EP)

Klinické zaměření

Neurointenzivní péče - život ohrožující stavy neurologického původu
Cévní neurologie - poruchy krevního oběhu mozku, akutní mozkové příhody
Onemocnění periferního motoneuronu a kosterních svalů - poruchy periferních nervů a svalů