MUDr. Alena Táboříková Sekundární lékař

Kontaktní údaje

Address:

MUDr. Alena Táboříková
Kochova 1185
Chomutov 430 01

Phone number:

(nezveřejněno)

Vzdělání

Středoškolské studium
1994 - 2002, Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech

Vysokoškolské studium
2005 - 2011, 1.Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze - titul MUDr.

Postgraduální vzdělání
2017 - Neurologický kmen

2017 - Kurz neurointenzivní medicíny, nemocnice Na Homolce v Praze
2018 - Kurz duplexní neurosonografie, nemocnice Jihlava

Klinické zaměření

Neurointenzivní péče - život ohrožující stavy neurologického původu
Cévní neurologie - poruchy krevního oběhu mozku, akutní mozkové příhody

Členství v odborných společnostech

  • Česká neurologická společnost ČLS JEP
  • Neurointenzivistická sekce neurologické společnosti ČLS JEP
  • Cerebrovaskulární sekce neurologické společnosti ČLS JEP

Pedagogická a vědecko-výzkumná činnost

Koordinátor screeningu Fábryho nemoci při neurologickém oddělení Chomutov

Spoluřešitel multicentrické randomizované klinické studie: Thales

11.studentská konference v r.2010: Omega-3 nenasycené mastné kyseliny v prevenci kardiovaskulárního onemocnění