Historie oddělení

Začátky pracoviště...

Historie neurologického oddělení v chomutovské nemocnici začíná v roce 1954, kdy bylo otevřeno samostatné ambulantní neurologické oddělení. V roce 1966 bylo rozhodnuto o zřízení lůžkové části, jejíž činnost byla zahájena v květnu roku 1967. V roce 1969 se oddělení rozšířilo o dětskou neurologii.

Rok založení oddělení
1954

Primáři oddělení od založení do současnosti

nophoto

MUDr. Zdeněk Pinta
1966 - 1973

skrivanek-prim2

MUDr. Otakar Skřivánek
1973 - 1999

hosek-prim2

MUDr. Milan Hošek
1999 - 2010

primar

MUDr. Jiří Neumann
2010 - dosud

Byly rozvíjeny nejen léčebné, ale také diagnostické možnosti. Rozšířila se  spolupráce s radiologickým oddělením a byly zavedeny nové vyšetřovací metody včetně elektroencefalografie, elektromyografie a echoencefalografie. V 70. letech minulého století se na oddělení prováděly se i neurochirurgické operace (mozkové nádory, výhřezy meziobratlových plotének). V tuto dobu byla činnost oddělení korunována zavedením diagnostiky mozkových nádorů pomocí pozitivní ventrikulografie s užitím Conray 60, jednalo se o unikátní práci. Tato metoda byla v chomutovské nemocnici zavedena jako první v  republice a druhá v Evropě.

Prvním přednostou oddělení byl MUDr. Zdeněk Pinta. Jeho nástupcem byl celostátně uznávaný odborník MUDr. Otakar Skřivánek, který oddělení vedl od roku 1973 do roku 1999 a z neurologie vybudoval kvalitní a renomované pracoviště uznávané a vyhledávané jak zdravotníky, tak pacienty. Primář Skřivánek byl dlouholetým předsedou cerebrovaskulární sekce a členem výboru České neurologické společnosti ČLS JEP. Za svoji činnost byl vyznamenán udělením čestného členství a čestnou medailí České lékařské společnosti JEP. Na jeho práci navázal MUDr. Milan Hošek, který oddělení vedl do roku 2010. Za jeho primariátu se oddělení dále úspěšně rozvíjelo a personálně stabilizovalo. Jeho práce byla završena získáním akreditace 2. typu, tedy nejvyšší pro obor neurologie. MUDr. Milan Hošek byl také činný ve výboru České neurologické společnosti ČLS JEP.

Kolektiv oddělení za primáře Skřivánka

V polovině 80. let byla na neurologii vybudována jedna z prvních JIP, což znamenalo významný posun v péči o pacienty s akutním postižením mozku, zejména s cévní mozkovou příhodou. Práci oddělení dále zkvalitnilo zavedení metodik kontrastního vyšetření, především angiografických vyšetření (digitální substrakční angiografie) a na počátku 90. let instalace CT přístroje s možností vyšetření mozku výpočetní tomografií.

Získání akreditace druhého stupně
2008

Zásadním bodem pro oddělení bylo přidělení nejvyššího druhého stupně akreditace od Ministerstva Zdravotnictví České republiky v roce 2008. Od této chvíle může naše pracoviště poskytovat plné vzdělání v oboru neurologie pro všechny lékaře, kteří míří k atestačním zkouškám.

Posun v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou je získání statutu iktového centra v roce 2010. Neurologické oddělení se tak stalo součástí sítě pro komplexní léčbu akutních mozkových infarktů. V rámci centra bylo umožněno aplikovat speciální léčbu systémovou intravenozní trombolýzou (IVT).

Založení iktového centra
2010

Vlevo dokumentační sestra Bittnerová, vpravo lékařka MUDr. Táboříková
Vlevo dokumentační sestra Bittnerová, vpravo lékařka MUDr. Táboříková

V současnosti neurologické oddělení v Chomutově zajišťuje komplexní neurologickou péči pro dětské i dospělé pacienty v jihozápadním regionu Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí). Základní zaměření oddělení je na neurovaskulární a neuromuskulární problematiku, kde naše působení má nadregionální přesah. Zejména v neurovaskulárním programu se podílíme na vývoji nových národních doporučení a na klinickém testování nových postupů a možností diagnostiky i léčby cévních onemocnění mozku.

Galerie

36974061_10209912540085224_1853731086366932992_n 37008596_10209912539005197_6991213611125309440_n 37038463_10209912539965221_7497255531342462976_n 37077864_10209912539645213_5306988142148976640_n -1 ambulance analgeticky-stimulator Hosek-Hron-Skrivanek Hosek-strelba Rytířová sestra sestry skrivanek sporty Tittlova-Jaros Tittlova-Skrivanek-Hosek