Něco z minulosti...

Neurologické oddělení v chomutovské nemocnici bylo založeno v roce 1968 a prvním primářem byl MUDr. Zdeněk Pinta.

Rok založení oddělení
1968

Primáři oddělení od založení do současnosti

nophoto

MUDr. Zdeněk Pinta
1968 - 1974

skrivanek-prim2

MUDr. Otakar Skřivánek
1974 - 1999

hosek-prim2

MUDr. Milan Hošek
1999 - 2010

nophoto

MUDr. Jiří Neumann
2010 - dosud

Kolektiv oddělení za primáře Skřivánka

Získání akreditace druhého stupně
2008

Zásadním bodem pro oddělení bylo přidělení nejvyššího druhého stupně akreditace od Ministerstva Zdravotnictví České republiky v roce 2008. Od této chvíle může naše pracoviště poskytovat plné vzdělání v oboru neurologie pro všechny lékaře, kteří míří k atestačním zkouškám.

Posun v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou je získání statutu iktového centra v roce 2010. Neurologické oddělení se tak stalo součástí sítě pro komplexní léčbu akutních mozkových infarktů. V rámci centra bylo umožněno aplikovat speciální léčbu systémovou intravenozní trombolýzou (IVT).

Založení iktového centra
2010