O nás Informace o oddělení

Neurologické oddělení je součástí Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu Krajské Zdravotní a.s.

nemocnice-chomutov

Neurologie je medicínský obor zaměřený na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění nervového systému a kosterních svalů.

Primární regionální působnost našeho oddělení je vymezena jihozápadní oblastí Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí) o celkovém počtu cca 200 000 obyvatel.

V roce 2017 bylo přijato k hospitalizaci 1 624 pacientů, především s cévní mozkovou příhodou, epileptickými záchvaty nebo s nádory nervového systému.

V ambulancích během řádné pracovní doby bylo provedeno více než 12 400 neurologických vyšetření, z toho 2396 v ambulanci dětské neurologie. Počet konzultací bez klinického vyšetření přesáhl číslo 7600. V pohotovostní službě bylo provedeno 1166 vyšetření (bez započtení příjmů k hospitalizaci).

Vybrané diagnosticko-terapeutické programy mají nadregionální přesah - jedná se zejména o iktové centrum, pracoviště léčebné aplikace botulotoxinu a pracoviště spánkové medicíny.

Vedení oddělení

Primář, vrchní sestra a pracoviště sekretariátu


Personál oddělení

Lékaři, zdravotní sestry a sanitáři neurologického oddělení


Kontakty

Důležité kontaktní informace


Publikace a vzdělávání

Přehled vzdělávacích akcí a publikační činnosti oddělení


Historie oddělení

Náhled do dávné i nedávné minulosti oddělení