Neurologické oddělení je součástí Nemocnice Chomutov, odštěpného závodu Krajské Zdravotní a.s.

nemocnice-chomutov

Neurologie je medicínský obor zaměřený na diagnostiku, léčbu a prevenci onemocnění nervového systému a kosterních svalů.

Primární regionální působnost našeho oddělení je vymezena jihozápadní oblastí Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí) o celkovém počtu cca 200 000 obyvatel.

V roce 2018 bylo přijato k hospitalizaci 1 551 pacientů, především s cévní mozkovou příhodou, epileptickými záchvaty nebo s nádory nervového systému.

V ambulancích během řádné pracovní doby bylo provedeno více než 11 000 neurologických vyšetření, z toho 2396 v ambulanci dětské neurologie.

Vybrané diagnosticko-terapeutické programy mají nadregionální přesah - jedná se zejména o iktové centrum, pracoviště léčebné aplikace botulotoxinu a pracoviště spánkové medicíny.