Historie oddělení

Historie neurologického oddělení v chomutovské nemocnici začíná v roce 1954, kdy bylo otevřeno samostatné ambulantní neurologické oddělení. V roce 1966 bylo rozhodnuto o zřízení lůžkové části, jejíž činnost byla zahájena v květnu roku 1967. V roce 1969 se oddělení rozšířilo o dětskou neurologii.

Rok založení oddělení 1954

Byly rozvíjeny nejen léčebné, ale také diagnostické možnosti. Rozšířila se  spolupráce s radiologickým oddělením a byly zavedeny nové vyšetřovací metody včetně elektroencefalografie, elektromyografie a echoencefalografie. V 70. letech minulého století se na oddělení prováděly se i neurochirurgické operace (mozkové nádory, výhřezy meziobratlových plotének). V tuto dobu byla činnost oddělení korunována zavedením diagnostiky mozkových nádorů pomocí pozitivní ventrikulografie s užitím Conray 60, jednalo se o unikátní práci. Tato metoda byla v chomutovské nemocnici zavedena jako první v  republice a druhá v Evropě.

V polovině 80. let byla na neurologii vybudována jedna z prvních JIP, což znamenalo významný posun v péči o pacienty s akutním postižením mozku, zejména s cévní mozkovou příhodou. Práci oddělení dále zkvalitnilo zavedení metodik kontrastního vyšetření, především angiografických vyšetření (digitální substrakční angiografie) a na počátku 90. let instalace CT přístroje s možností vyšetření mozku výpočetní tomografií.

Prvním přednostou oddělení byl MUDr. Zdeněk Pinta. Jeho nástupcem byl celostátně uznávaný odborník MUDr. Otakar Skřivánek, který oddělení vedl od roku 1973 do roku 1999 a z neurologie vybudoval kvalitní a renomované pracoviště uznávané a vyhledávané jak zdravotníky, tak pacienty. Primář Skřivánek byl dlouholetým předsedou cerebrovaskulární sekce a členem výboru České neurologické společnosti ČLS JEP. Za svoji činnost byl vyznamenán udělením čestného členství a čestnou medailí České lékařské společnosti JEP. Na jeho práci navázal MUDr. Milan Hošek, který oddělení vedl do roku 2010. Za jeho primariátu se oddělení dále úspěšně rozvíjelo a personálně stabilizovalo. Jeho práce byla završena získáním akreditace 2. typu, tedy nejvyšší pro obor neurologie. MUDr. Milan Hošek byl také činný ve výboru České neurologické společnosti ČLS JEP.

Prim. MUDr. Zdeněk Pinta

1966 – 1973

Prim. MUDr. Otakar Skřivánek

1973 – 1999

Prim. MUDr. Jiří Hošek

1999 – 2010

Prim. MUDr. Jiří Neumann

2010 – dosud

Zásadním bodem pro oddělení bylo přidělení nejvyššího druhého stupně akreditace od Ministerstva Zdravotnictví České republiky v roce 2008. Od této chvíle může naše pracoviště poskytovat plné vzdělání v oboru neurologie pro všechny lékaře, kteří míří k atestačním zkouškám.

Akreditace druhého stupně 2008

Posun v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou je získání statutu iktového centra v roce 2010. Neurologické oddělení se tak stalo součástí sítě pro komplexní léčbu akutních mozkových infarktů. V rámci centra bylo umožněno aplikovat speciální léčbu systémovou intravenozní trombolýzou (IVT).

Založení iktového centra 2010

V současnosti neurologické oddělení v Chomutově zajišťuje komplexní neurologickou péči pro dětské i dospělé pacienty v jihozápadním regionu Ústeckého kraje (Chomutovsko, Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí). Základní zaměření oddělení je na neurovaskulární a neuromuskulární problematiku, kde naše působení má nadregionální přesah. Zejména v neurovaskulárním programu se podílíme na vývoji nových národních doporučení a na klinickém testování nových postupů a možností diagnostiky i léčby cévních onemocnění mozku.