Časté dotazy (FAQ)

Na základě opakujících se dotazů ze strany pacientů jsme připravili nejčastější odpovědi na ty nejčastější otázky. Samozřejmě se jedná o zevšeobecnění, což je nutné vzít na vědomí.

V případě, že zde nenaleznete otázku, která Vás zajímá nebo odpověď, která by Vás uspokojila, můžete využít email neurocv@neurocv.cz nebo kontaktní formulář v sekci kontakty.

Přijímacím lékařem je během vstupního vyšetření naplánován diagnosticko-terapeutický plán a režimová opatření pro každého pacienta individuálně. S tímto plánem budete postupně seznamováni ošetřujícím či službu konajícím lékařem a sestrami během hospitalizace v závislosti na vývoji Vašeho zdravotního stavu.

Každý pacient je v péči ošetřujícího lékaře, který dochází každý den na ranní vizitu. Ošetřující lékař je určen rozpisem práce dle primáře oddělení. Od 15:30 hod do 07:00 hod následujícího dne a během víkendů je pacient v péči lékaře ve službě (dle aktuálního rozpisu služeb).

Základní potřeby k hospitalizaci

Nově přijatým pacientům zajistíme základní vybavení z našich zásob, nicméně v průběhu hospitalizace je nutné si zajistit vlastní přes blízké osoby.

Při pobytu na JIP: základní hygienické potřeby, brýle a naslouchadlo, případně pyžamo/noční košile – zde ale velmi záleží na celkovém stavu pacienta

Při pobytu na standardním oddělení: hygienické potřeby, brýle a naslouchadlo, noční a denní oblečení, přezuvky, pevné boty k rehabilitaci, příbor, toaletní papír, něco k „zabavení“

Při příchodu do nemocnice berte prosím s sebou poslední nejaktuálnější lékařské zprávy, které máte k dispozici. Také si nezapomeňte přinést užívané léky a ideálně jejich seznam s rozpisem dávkování.

Délka hospitalizace

Délka pobytu v nemocnici nejde nikdy dopředu odhadnout, protože záleží na mnoha okolnostech. Všeobecně ale platí, že při nekomplikovaném a standardním průběhu je délka hospitalizace následující:

Ischemická mozková příhoda – cca 4-7 dní

Krvácivá mozková příhoda – cca 7-14 dní

Subarachnoidální krvácení – cca 14-21 dní

Náhlý závrativý stav původem z vnitřního ucha – cca 2-4 dny

Epileptický záchvat – cca 1-2 dny

Bolesti zad s neurologickými příznaky v končetinách – cca 5-10 dní

Stavy po operaci zad – cca 3-10 dní

Virové záněty mozku a mozkových blan – cca 5-10 dní

Výsledky vyšetření se dozvíte od ošetřujícího lékaře zpravidla následující den během vizity. V případě významných nálezů jste informováni neprodleně, jakmile to okolnosti dovolí. Samozřejmě je možné se na svůj zdravotní stav kdykoliv zeptat.

Během příjmu pacient vyplní s příjmovou sestrou protokoly, mezi kterými je i určení osob, které mohou být informovány o zdravotním stavu pacienta. Tyto osoby se mohou obrátit na ošetřujícího lékaře v době k tomu určené mezi 14 a 15 hodinou. Jednoznačně preferujeme osobní setkání. Informace po telefonu poskytujeme pouze po sdělení domluveného hesla.

Jednoznačně musíte dodržovat řád oddělení, který je k nahlédnutí na nástěnce na chodbě oddělení. Naprosto zásadní je spolupráce pacienta s ošetřujícím personálem a respektování zásad slušného chování.

Veškerou chronicky užívanou medikaci odevzdávají pacienti při příjmu příjmové sestře dle platného řádu oddělení. Důvodem jsou změny v užívané medikaci dle aktuálního zdravotního stavu na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

Veškerou chronicky užívanou medikaci odevzdávají pacienti při příjmu příjmové sestře dle platného řádu oddělení. Důvodem jsou změny v užívané medikaci dle aktuálního zdravotního stavu na základě předpisu ošetřujícího lékaře.

…nemám polohovací postel, když někdo jiný jí má?

Postele se na oddělení pozvolna obměňují, takže polohovací postel není zdaleka na každém pokoji. Přednostně mají nárok na polohovací postel lidé s poruchou hybnosti (například ochrnutí pacienti po cévní mozkové příhodě).

…musím mít žilní kanylu nebo močovou cévku?

Všechny hadičky, cévky a podobné věci máte pouze na nezbytně nutnou dobu. Jakmile pomine důvod využítí těchto vstupů, tak jsou odstraněny.

…nedostanu toaletní papír, příbor atd.?

Mimo jiné protože poplatek za hospitalizační den byl zrušen a nemocnice není hotelový komplex. Finance jdou především do zdravotní péče (například CT vyšetření, léky, polohovací postele…) a na mzdy zdravotníků, kteří tuto péči pro Vás zajišťují.

…nemám WC na pokoji?

Protože takto byla budova naprojektována.

…musím na některá vyšetření přes dvůr?

Protože jsme nemocnice pavilonového typu a spojovací trakt je teprve projektován.

…nedostanu sanitku na cestu domů?

Důvody k předpisu transportní sanity určuje zdravotní pojišťovna. Pokud nesplňujete tyto podmínky, tak nemáte na sanitku nárok.

…jdu na lůžka následné péče a nemohu zůstat na neurologii?

Vysvětlení je jednoduché. Váš stav aktuálně nevyžaduje pobyt na akutním neurologickém lůžku a zároveň není indikován překlad na akutní rehabilitační oddělení. V případě, že rodina nemá možnost si Vás vzít do domácí péče a zároveň nejste schopen/schopna se o sebe postarat, tak jediným východiskem je překlad na oddělení dlouhodobé péče k pokračování rekonvalescence.

…nejsem přeložen/a na rehabilitační oddělení?

Protože tento překlad nebyl indikován po konzultaci s oddělením akutní rehabilitace (důvody jsou různé a individuální).

Objednání je možné telefonicky (viz.kontakty na jednotlivé ambulance v záložce pracoviště) nebo ideálně osobně. Je nutné ale počítat s dlouhou objednací dobou. Důvodů je mnoho, namátkou od neukázněnosti pacientů (nedostaví se k vyšetření a termín zbytečně propadá), přes neovlivnitelné situace (nemoci lékařů, čerpání dovolené) po zahlcení ambulancí pacienty s problematikou nepatřící do péče neurologie (zejména prosté bolesti zad).