Diagnostická vyšetření

Klinické spánkové vyšetření

Standardní klinické vyšetření probíhá na naší ambulanci v budově D ve 4.patře po předchozím objednání. Součástí vyšetření je rozbor obtíží pacienta, odběr rozšířené anamnézy a spánkových návyků pacienta, cílené neurologické a základní interní vyšetření, zhodnocení vitálních funkcí a na základě získaných informací vytvoření pracovní diagnózy. Další směřování pacienta se odvíjí od této diagnózy. Rozsah a náplň vyšetření je modifikována dle typu návštěvy (vstupní, kontrolní či dispenzární).

Polysomnografie (PSG)

Polysomnografické vyšetření je zlatým standardem ve spánkové medicíně. Provádí se výhradně za hospitalizace během nočního spánku pacienta. Cílem je zhodnocení struktury spánku a abnormálních událostí, které jej provází. K tomu se využívá monitorace dýchání, srdeční činnosti, elektrické aktivity mozku a kosterních svalů. Součástí je záznam zvuku a videomonitorace v reálném čase.

Harmonogram vyšetření

Pacient přichází ve smluvený termín a hodinu na neurologickou JIP v budově D ve 4.patře k jednonoční hospitalizaci. Pacienti jsou hospitalizováni v prostorách JIP a proto není možné po vstupu opouštět monitorační pokoj (resp. pouze na toaletu nebo sprchu). Po celou dobu hospitalizace je přísně zakázáno kouřit.

19:00 – 19:30 hod – příchod na naše pracoviště, uložení na monitorační pokoj, adaptace na prostředí
19:30 – 20:15 hod – lékařský a sesterský příjem pacienta, administrativa, vysvětlení principu vyšetření
20:15 – 21:00 hod – zapojení pacienta k polysomnografu, biokalibrace a nastavení přístrojové techniky
21:00 – 05:00 hod – vlastní monitorace a spánek pacienta
05:00 – 06:00 hod – odstrojení pacienta, ranní hygiena, propuštění z hospitalizace

Výsledky vyšetření a další postup

Vyhodnocení vyšetření trvá 7-14 dní dle aktuálního provozu a zatížení pracoviště (vyjmečně déle). Po vyhotovení reportu budete obesláni informační SMS z nemocničního systému, po které se objednáte ke klinické kontrole na 731 801 680.

  • K hospitalizaci se vezměte hygienické pomůcky, pyžamo (u žen bez výraznějšího výstřihu) a pití
  • Diabetici si vezmou něco malého k večeři a ke snídani
  • Užívejte chronicky nastavenou medikaci jak máte zavedeno
  • Na pokoji je k dispozici volně přístupná Wi-Fi pro pacienty
  • Na pokoji je k dispozici umyvadlo, naproti pokoji sprcha a toaleta
  • Ženy prosíme o odstranění laku/gelu z nehtů (alespoň z ukazováku nedominantní ruky)
  • Muže prosíme o čerstvé oholení tváře (pokud je to možné)
Polysomnograf NOX A1
Ukázka hypnogramu
Příprava pacienta k polysomnografii, laborantka Merxbauerová

Limitovaná polygrafie (PG)

Vyšetření je zaměřené na zhodnocení dýchání a srdeční akce během nočního spánku v domácích podmínkách, probíhá tedy ambulantně.

Harmonogram vyšetření

Pacient přichází na spánkovou ambulanci ve 4.patře budovy D ve smluvený termín a hodinu. Spánková laborantka mu předá polygrafický komplet a specializované dotazníky s předávacím protokolem. Pacient je poučen o metodě a jejím provedení, poté odchází domů. Ve večerních hodinách si přístroj nasadí dle instrukcí laborantky, případně dle přiloženého návodu nebo instruktážního videa na YouTube kanále firmy NoxMedical. Přístroj musí být nasazený a spuštěn nejpozději do 21 hodiny večerní! Vlastní monitorace probíhá od 22 hod do 06 hod ranní. Druhý den pacient nebo jiný příslušník rodiny přístroj navrátí na naší ambulanci mezi 08-14 hodinou s vyplněnými dotazníky.

Výsledky vyšetření a další postup

Vyhodnocení vyšetření trvá 7-14 dní dle aktuálního provozu a zatížení pracoviště (vyjmečně déle). Po vyhotovení reportu budete obesláni informační SMS z nemocničního systému, po které se objednáte ke klinické kontrole na 731 801 680.

Limitovaný polygraf NOX T3
Ukázka záznamu z limitované polygrafie

Aktigrafie (AG)

Aktigrafické vyšetření s paralelním vedením spánkového deníku umožňuje zhodnotit cyklus spánku a bdění u indikovaných pacientů. Vyšetření probíhá ambulantně v délce 14 až 21 dní.

Harmonogram vyšetření

Pacient přichází na spánkovou ambulanci ve 4.patře budovy D ve smluvený termín a hodinu. Spánková laborantka mu předá aktigraf a spánkový deník s předávacím protokolem. Pacient je poučen o metodě a jejím provedení, poté odchází domů. V následujících 14 až 21 dnech vyplňuje dotazník dle návodu a nosí náramkový aktigraf na nedominantní ruce po celý den. Je zcela zásadní, aby doba monitorace reprezentovala standardní a rutinní průběh života a nebyla přerušena nahodilou událostí (např.akutní onemocnění) nebo dovolenou.

Výsledky vyšetření a další postup

Vyhodnocení vyšetření trvá 7-14 dní dle aktuálního provozu a zatížení pracoviště (vyjmečně déle). Po vyhotovení reportu budete obesláni informační SMS z nemocničního systému, po které se objednáte ke klinické kontrole na 731 801 680.

Aktigraf